Sosyal Haklar Derneği

SOSYAL HAKLAR NE SAĞLAR?

Kişinin doğduğu andan itibaren insanca, onurlu, güvenli bir yaşamı sürdürmesi için gerekli temel ürün ve hizmetleri güvence altına alır; tüm kamu hizmetlerinden eşit ve adil biçimde yararlanmasını sağlar. Bu nedenle herhangi bir stratejik, ekonomik ya da kamusal adı altındaki gerekçelerle vazgeçilebilecek veya ertelenebilecek haklar değildir.

Tüzükten

Emeğin sömürüsünün kaldırılması, emekçilerin emeklerinin karşılığını alabilmeleri ve korunmaları için, gerekli tedbirlerin ve güvencelerin alınmasını, uygulanmasını sağlamaya çalışır ve aktif denetleme uğraşı içinde olur.
Bu hak ve özgürlüklerin korunması, genişletilmesi, etkin kullanılması ve önündeki her türlü engelin kaldırılması hedefine yönelik olarak; insan onuruna yaraşır bir hayata-toplumsal koşullara ulaşma yolunda bilgi, düşünce, bilinç oluşturmak ve dağıtmak; bu yolda çaba harcayan kişi, kurum ve kuruluşlarla birlikte ve örgütlü faaliyet göstermek; her türlü hak ihlaline karşı yasal ve meşru her türlü yöntemle mücadele etmek, mağdurlarla yardımlaşma ve dayanışma halinde olmaktır.
Emeğin sömürüsünün kaldırılması, emekçilerin emeklerinin karşılığını alabilmeleri ve korunmaları için, gerekli tedbirlerin ve güvencelerin alınmasını, uygulanmasını sağlamaya çalışır ve aktif denetleme uğraşı içinde olur.

Ne Dediler?

HABERLER