Güvenli Çalışma Hakkı Herkese

Güvenli Çalışma Nedir?

İşçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışanların yaptıkları iş nedeniyle sağlıklarının bozulmasını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar bütünüdür. Dar anlamıyla gündelik yaşamda kazalar ve meslek hastalıklarının olmaması için esas olarak işyeri düzeyinde alınacak önlemlere işaret eder.

Sosyal hak olarak ise işçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumak için gerekli asgari ekonomik, sosyal, teknik koşulların sağlanması ve korunmasıdır. Gelir paylaşımından iş güvencesine, sağlıklı ve temiz çevreden uygun konut ve ulaşım haklarına, ülke ve işyeri düzeyinde çalışanların karar süreçlerine katılımından hayatını ve sağlığını koruma hakkına, çalışma temposundan teknik önlemlere kadar geniş bir kapsamı vardır.

Güvenli Çalışma, Güvenceli İş Hakları Nelerdir?

Güvenceli iş, sosyal bir hak olarak, hayatın her evresinde insanca şartlarda çalışma, uygun ücret, onurlu emeklilik haklarını birlikte içerir. Daha açık ifadeyle, insanların geçimlerini sağlayabilmek ve hayata katkıda bulunabilmek için insan onuruna uygun şekilde çalışabilecekleri; işten keyfi olarak çıkarılmayacakları, işsiz kalırlarsa temel yaşam ve sağlık haklarının güvencede olduğu; yaşlılık veya hastalık nedeniyle çalışamaz hale geldiğinde, geçimini sağlama, tedavi ve bakıma erişebilmeyi; uygun yaşta emekli olarak, uygun şartlarda geçimini sağlayarak yaşamını sürdürebilmeyi içerir.

Güvenli Çalışma, Güvenceli İşin önündeki en belirgin engeller nelerdir?

Rant odaklı iktidar politikalarının inşaat, maden, enerji, altyapı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin teslim edildiği ihale sahiplerinin faaliyetlerini insan yaşamını hiçe sayarak sürdürmeleri, bu süreçte iş güvencesi haklarının yoğun bir şekilde ihlal edilmesine neden olur. İktidar bu yönde yasal düzenlemelerini yaparken iş güvencesini sağlamak yerine işverenlere kazanç güvencesi sağlamayı ana amaç edinir. Yasalarda var olan haklar ise uygulamada sıklıkla görmezden gelinir. İş güvencesinin olmaması, işsizlik ve yoksulluk kaygısı, örgütlenme hakkının kullanımını da zorlaştırır.

Sosyal Haklar Derneği’nin, Güvenli Çalışma ve Güvenceli İş  Hakları konusunda faaliyetleri nelerdir?

Güvenli Çalışma ve Güvenceli İş konusunda sosyal hak ihlalleri ve ihbarları takip edilmektedir. Ssoyal cinayetlere karşı işçi ve madencilerin haklarının korunması, hukuki süreçlerinin takibi ve ailelerinin sosyal haklarının temini için çalışmalar yapar. Bileşeni olduğu İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi iş cinayetlerini, güvenli ve güvenceli çalışma hakkını ülke gündeminde tutacak çalışmalar yapmaktadır. Soma’daki iş cinayetinde hayatını kaybeden madencilerin hukuk mücadelesini birlikte sürdürmekte, Soma Temsilciliği ile aileleri yalnız bırakmamakta, yaz okulları ile çocuklara sosyal hak eğitimleri vermektedir.