SOSYAL HAKLAR TÜM ÇOCUKLARA…

Çocuğun Sosyal Hakları Nelerdir?

Çocuğun yaşama hakkı dahil hemen her hakkının sosyal bir hak olduğunu söylemek mümkündür. Zira, çocuklar yetişkinler tarafından bakıma ve desteğe muhtaç bireylerdir.

Buradan hareketle çocukların sosyal haklarını şu şekilde sıralayabiliriz: Yaşama hakkı, isim ve vatandaşlık hakkı, düşüncesini özgürce ifade etme hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, dernek kurma ve barış içinde toplanma hakkı, bilgi ve belge edinme hakkı, zihinsel ve bedensel özürlü çocukların özel bakım ve eğitim hakkı, sağlık hakkı, sosyal güvenlik hakkı, eğitim hakkı, serbest zaman ve oyun hakkı, evlat edinilme hakkı, her türlü şiddet ve istismara karşı korunma hakkı, cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı korunma hakkı, işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye karşı korunma hakkı, çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkı, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı kullanımına karşı korunma hakkı başlıca sosyal haklardandır.

Çocuğun Sosyal Hakları hangi düzenlemelerle güvence altına alınmıştır?

Çocuk hakları; İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme başta olmak üzere Riyad İlkeleri, Pekin Kuralları, Havana Kuralları, GY10 gibi uluslararası belgelerle güvence altına alınmıştır. Ulusal boyutta ise, TC Anayasası, Çocuk Koruma Kanunu, Türk Ceza Kanunu çocuk haklarının hüküm altına alındığı mevzuatlardır.

Çocukların Sosyal Haklarına ulaşmalarının önündeki en belirgin engeller nelerdir?

Çocukların sosyal haklarına ulaşmalarının önündeki en belirgin engel, yetersiz ve hatalı devlet politikalarıdır. Devlet, çocuklara sosyal haklarını eksiksiz bir şekilde temin etmekle yükümlüdür. Devlet politikalarının yanısıra ailelerin yanlış tutumları ve toplumların din ve değer yargıları da çocukların sosyal haklarının teminin de ciddi engeller oluşturabilmektedir.

Sosyal Haklar Derneği’nin, Çocuğun Sosyal Hakları konusunda faaliyetleri nelerdir?

Sosyal Haklar Derneği, tüm sosyal hak ihlallerinde olduğu gibi çocuğun sosyal haklarının ihlali söz konusu olduğu durumlarda, hukuki destek sağlamaktadır. Aynı zamanda bu bölgelerde, -örneğin Soma ve Aladağ gibi- çocuklar için yaz kampları düzenlemektedir. Dernek, ayrıca sosyal hak ihlalleri kapsamında, çocuk hak ihlallerinin tespiti ve raporlanması üzerine çalışmalar yapan Çocuk Hakları Atölyesi ile çocuğun sosyal haklarına katkı sağlama çabasındadır.