“Tüm Kadınların Ortak İsyanına Ses Veriyoruz: Erkek Devlet Şiddetine İtaat Etmiyoruz!”

Basına ve Kamuoyu’na ;
25 Kasım 1960’da Dominik Cumhuriyeti’nin kuzey bölgesinde  Patria, Minerva ve Maria Mirabel isimli üç kız kardeş; diktatörlüğün askerleri tarafından tecavüze uğradı, vahşi bir şekilde katledildi ve uçurumdan atıldı.
1981’de Dominik’te toplanan Latin Amerika Kadın kurultayında; 25 Kasım , “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü”  olarak kabul edildi. 1985 yılında ise BM tarafından “25 Kasım, kadına yönelik şiddetin yok edilmesi için uluslararası mücadele” günü ilan edildi. 1981yılından bu yana dünyanın dört bir köşesinden kadınlar her 25 Kasım’da şiddete karşı ortak tepkilerini dile getirmek için sokağa çıkıyor, eylemler ve etkinlikler yapıyor.
Erkek egemen eşitsizlikçi sistemin hegemonyası yüzünden tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ezilenin en ezileni, sömürülenin en sömürüleni, yoksulun en yoksulu konumuna itilen kadınların bugün sesleri kısılmaya çalışılıyor.
Kadınlara hapishanelerde ücretiz ped verilmemesinden, işini geri istediği için açlıkla terbiye edilmeye ve cezaevine atılan kadınlara; cemaat yurtlarında tacize uğrayan, yanarak ölen kız çocuklarından trans birey olduğu için vahşice katledilen Hande Kader’e; sigortasız sendikasız düşük ücretlerle en kötü işlerde en kötü çalışma koşullarına mahkum edilen kadınlardan çocuğunu bırakabileceği ücretsiz, nitelikli, güvenli kreş imkanı sunulmadığı için çalışma hayatından uzakta tutulan kadınlara; yaşlılığında dinlenmesi gerekirken duygusal emek sömürüsünün bir versiyonu olarak torunlara bakmaları teşvik edilen büyükannelerden kaç üniversite bitirirse bitirsin iş bulamayan genç kadınlara; artık yasal hale getirilen müftü nikahı ile mağduriyetleri artacak kız çocukları ve kadınlardan “bu hayat, bu beden benim” dediği için yaşam tarzına müdahale edilen, bizzat iktidar tarafından sözel şiddete uğrayan kadınlara; ve her Allahın günü cinsiyet eşitsizlikçi devlet politikalarından ve erkek adaletin varlığından güç alan erkekler tarafından şiddete uğrayan, katledilen kadınlara…. Hepimiz, tüm kadınlar; eşitsizliğe, ayrımcılığa, erkek devlet şiddetine karşı tepkimizi, isyanımızı bugün hep birlikte göstereceğiz.
Sağlıktan eğitime, spordan barınmaya, çalışma hakkından sosyal güvenlik hakkına kadar  ekonomik, politik, sosyal tüm haklarımıza sahip çıkmakta kararlıyız. Hak eşitsizliğine de şiddete de boyun eğmeyeceğiz.
Bugün hiçbir kuvvetin ne İskenderun’da ne Taksim’de erkek devlet şiddeti sonucu katledilen kızkardeşlerimizi anmamıza ve  şiddete karşı sesimizi hep birlikte yükseltmemize engel olamayacağını belirtmek isteriz.
25 Kasım’da Şiddete Karşı #İtaatEtmiyoruz !
Sosyal Haklar Derneği’nden Kadınlar