Soma’dan Aladağ’a tüm sosyal cinayetler için Adalet talebiyle yine sokaktaydık

Sosyal Haklar Derneği (SHD) Soma ve Aladağ davalarındaki adaletsizliği ve ekonomik krizi protesto etmek için 13 Eylül’de “Soma’dan Aladağ’a tüm sosyal cinayetler için Adalet istiyoruz” diyerek eylem yaptı. İstanbul Kadıköy’de yapılan eylemde basın açıklamasını avukat Aras Doğruel okudu:
Video için tıklayınız:  “Soma’dan Aladağ’a Adalet” Eylemi
“Basına ve Kamuoyuna:
Aladağ’dan Soma’ya Adalet İstiyoruz!
Adalet İçin Sosyal Adalet!
Aladağ davasında hiç bir tutuklu sanık kalmadı.
Soruyoruz: 11 çocuğumuzun karşılığı 22 ay mıdır!?
**
Aladağ’da Süleymancı Sanıklar korundu, kollandı ve sonunda dosya kapsamında tutuklu kalmadı.
11 kız çocuğu ve bir yetişkin yurttaşımızın öldüğü Süleymancılara ait kaçak yurdu işleten dernek yöneticileri olan Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş ve yurt görevlisi Mahmut Deniz Şubat 2018’de tahliye edilmişti; 7 Eylül 2018 tarihinde ise asli sorumlular ile ilgili tek söz etmeyen ama tali kusur oranlarını dahi asgari oranda tayin eden ve adına bilirkişi raporu dedikleri  bir kağıt gerekçe gösterilerek Dernek Başkanı İsmail Uğur ve Cuma Ali Genç tahliye edildi.
Kozan Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararı vermekle yetinmedi;  dosyayı Adana 1. Ağır Ceza önündeki dosya ile birleştirdi ve kurtuldu (!) Mahkemesine yazılan talimata istinaden düzenlenen 22/01/2018 tarihli bilirkişi raporuna dayandırdı
Kozan Ağır Ceza Mahkemesinin tahliye kararının gerekçelerinden birisi de ne kadar utanmamız gerektiğini gösteriyor:
“tutukluluktan beklenen gayenin bu sanıklar açısından gerçekleştiği”dir.
**
Aladağ yurt yangının gerçekleştiği ilk günden itibaren söylediğimiz üzere, Süleymancılara ait yurdun yöneticileri, müdürü, denetim görevlerini yerine getirmeyen ve çocukların söz konusu yurtta kalmalarını fiilen zorunlu hale getiren kamu görevlileri başta olmak üzere; bütün sorumlular yargılanıp hak ettikleri ceza ile cezalandırılıncaya, Aladağ’a adalet gelinceye kadar, aileler ile birlikte yürüttüğümüz adalet mücadelesine devam edeceğiz.
Aladağ’da adaletin hukuki bir başlık olmaktan çok kamusal laik eğitimi kendi davası gören yurttaşların adalet için bir adım daha ileri atması ile mümkün kılınabileceğini biliyoruz.
**
Soma Davasında ise yeni bir oyun oynanıyor anlaşılan: Akhisar Ağır Ceza 11 Temmuz 2018 tarihli kararında Can Gürkan’ın suçu taksirle işlediğini ve cezasının da 15 yıl  olduğuna hükmedilmiş olmasına karşın avukat arkadaşlarımıza bu hafta tebliğ edilen gerekçeli kararda “bilinçli taksir” deniliyor ve cezası ise 22 yıl 6 ay olarak yazılıyor…!
Yanlış anlaşılmasın; Can Gürkan’ın hakkettiği ceza 22,5 yıldan çok çok daha fazladır.
301 işçinin katlinin nedenlerini görmüş, alınması gereken önlemleri saptamış ve projelendirmiş, ilgili kamu idaresine sunarak onaylatmış ve bu gerekçe ek rezerv sahaları almış ancak paraya iman ettikleri için uygulamamış olan Can Gürkan başta olmak üzere tüm sanıkların 301 x 22,5 yıl alması gerektiği dava dosyasına göz ucu ile dahi bakanların malumudur.
Türlü çeşitli oyunlarla sermaye, siyaset ve sarı sendika üçlüsünün hiç biri hakettiği cezayı almamıştır.
Ancak kısa kararda 15 yıl gerekçeli kararda 22,5 yıl ceza verilmesinin maksadı bu “hata” ile Can Gürkan’ın “uzun tutukluluk” gerekçesi ile tahliyesinin önünü açmaktır.
Soma’da adaleti eteklerinden çekip çamura bulayanlar bunu yeterli görmemiş; şimdi hata (!) yaparak Can Gürkan’ın tahliyesinin önünü açmaya çalışıyorlar!
Soma’da adalet salt yukarıda özce andığımız başlıklarda hukuk mücadelesi verilerek kazanılamaz; Soma’da adalet emeği ile geçinen tüm yurttaşlarımızın bir adım daha ileri atmasına muhtaçtır.
**
Ülkemiz ekonomik bir krizin cenderesinde.
Tüm kamu maliyesini dolarla Euro ile Dolar ile borçlu hale getirenler dönüp sıradan yurttaşa “daha fazla fedekarlık” diyor.
Kriz bahanesi daha fazla insanın ekmeğini kazanırken ölümüne gerekçe olamaz.
Kriz, ailelerinin yoksullukları istismar edilen daha fazla çocuğun hırsıza uğursuza mecbur bırakılmasını mazur gösteremez.
Hiç bir iktisadi gerekçe sosyal cinayetlerin üzerinin örtülmesine mazeret edilemez.
Sözümüz olsun.
Adalet İstiyoruz!
Adalet İçin Sosyal Adalet!”

 

13.09.2018
Sosyal Haklar Derneği