SHD 2017 Mart Ayı Çocuk Hakları İhlalleri Raporu

Hak ihlalleri tablosuna baktığımızda ne yazık ki -en azından çocuk hakları adına- 2017 yılının Mart ayında bir öncekine oranla daha fazla hak ihlali yapıldığına şahit olduk.
Bu ay da çocuklar istismar edildi. Cinsel istismar haberlerinin en dehşeti Mardin’in Derik ilçesinde gerçekleşti; 50 çocuk bir temizlik görevlisi tarafından istismar edildi. Bunun yanısıra mülteci kamplarında istismar dehşeti artarak devam etmekte. Ve bu konuda elimiz kolumuz bağlı, müdahale edemiyoruz. Elbette her ay olduğu gibi bu ay da Kuran kursunda istismar skandalı yaşandı. Yine engelli çocuklar istismar edildi. Yine bir baba öz evladını  ve yine bir öğretmen öğrencilerini istismar etti.
Bir çocuk işci pres makinesine sıkışarak iş cinayetine kurban gitti. Bir çocuk derste arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Ve birçok çocuk yine yetişkinlerin dikkatsizliği, özensizliği ve ihmali sebebiyle hayatını kaybetti..
1-AFAD  KAMPINDA İKİ YILDA 40 ÇOCUK İSTİSMARI
Hak İhlalinin Türü: Çocuk hakkı ihlali (Cinsel İstismar)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 07.03.2017 (haberin tarihi)
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Gaziantep/Nizip (AFAD sığınmacı kampı)
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb):
http://www.hurriyet.com.tr/afad-kampinda-iki-yilda-40-cocuk-istismari-40387923
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
Nizip’te Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) göçmenler için kurduğu kampta çocuklara yönelik cinsel suçlar ürpertici boyuta ulaştı. Bir temizlik görevlisinin sekiz çocuğu istismar ettiği için ceza aldığı kampta 2014 ve 2016 yılları arasında 23 adet reşit olmayanla cinsel ilişki, üç adet cinsel taciz ve 14 adet çocuğa yönelik cinsel istismar suçu yaşandı. İki görevlinin çocuğa yönelik istismar suçundan yargılandığı anlaşıldı. Buna rağmen AFAD yetkilileri hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
İlave Notlar: Haberden anladığım kadarıyla çocuk istismarı kamp kurulduğundan beri var olan bir durum.
Hak ihlalinin muhatabı: AFAD yetkilileri,
Konuyla ilgili yönetmelikler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.19, m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.10
2-KURAN KURSUNDAKİ CİNSEL İSTİSMARA DİYANET YORUMU : ÇOCUKLAR ARASI GAYRİ AHLAKİ İLİŞKİLER
Hak İhlalinin Türü: Çocuk hakkı ihlali (Cinsel İstismar)
İhlali Gerçekleştiği Tarih: 02.03.2017 (haberin tarihi)
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Konya
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb):
http://www.diken.com.tr/kuran-kursundaki-cinsel-istismara-diyanet-yorumu-cocuklar-arasi-gayri-ahlaki-iliskiler/
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
Konya Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede, 2014 yılından itibaren devlete bağlı Medine Kuran Kursu’na giden çocukların, yatılı olarak hafızlık eğitimi almaya başladıkları belirtildi. 2015 ağustos ayına kadar haftaiçi Kuran Kursu’nda kalan haftasonları ise ailelerinin yanına giden 13-14 yaşındaki çocuklar yemekhanede, mescitte, odalarında, yatakhanede taciz ve istismara uğradılar. Yaşananları müftülük ve kurstaki görevlilere söylemelerine rağmen BİMER’e yapılan şikayetin ardından 1 yıl sonunda soruşturma başlatılmıştır.
İlave Notlar:
Hak ihlalinin muhattabı: Konya Müftülüğü, BİMER
Konuyla ilgili yönetmelikler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.19,m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.10
3- ENGELLİ ÇOCUĞUNA BAKAN ANNE BİNLERCE ENGELLE BOĞUŞUYOR
Hak İhlalinin Türü: Çocuğun SAĞLIK HAKKI, SOSYAL GÜVENLİK ve TIBBİ YARDIM alma haklarının ihlali.
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 03.03.2017 (haberin tarihi)
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Adana
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb):
https://www.evrensel.net/haber/310540/engelli-cocuguna-bakarken-binbir-engelle-bogusuyor
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
Adana’da yaşayan Mine Bolat, kas hastalığı yüzünden yatağa bağlı yaşayan oğlu Yasin’le birlikte yaşam mücadelesi veriyor !
40 yaşındaki iki çocuk sahibi Mine Bolat, “DMD” adındaki kas hastalığı yüzünden yıllardır yatağa bağlı yaşayan oğlu Yasin’le birlikte yaşam mücadelesi veriyor. 900 TL olan engelli ve bakım aylığıyla hem evini geçindirmeye hem de oğlunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Bolat, devletin bir bölümünü karşıladığı 5 bin lira değerindeki solunum cihazına parası yetmeyince oğlunun tedavi gördüğü hastaneden arızalı bir solunum cihazını alıp tamir ettirmiş. Annenin dile getirdikleri;
–   tıbben iyileşmesi imkansız olan ve yüzde 100 engelli raporu bulunan oğlu, her sene defalarca hastaneye gitmek ve heyet karşısına çıkarak engelli olduğunu ispatlamak zorundadır
–   oğlunu tek başına indirip kaldıramayan anne, toplu taşıma araçlarını kullanamamaktadır
–   yoksul oldukları için taksi kullanamamaktadır
–   ambulans hizmeti sadece hastaneye giderken verilmektedir, hastaneden eve dönüş için hizmet vermemektedir
–   günde en az 12 saat solunum cihazına bağlı olması halinde yaşayabilen oğlunu hastaneye götüremeyen anne solunum cihazı temin etmek zorunda kalmıştır
–   5.000 TL olan solunum cihaz bedelinin devlet sadece 2.300 TL sini karşılamaktadır
–   Üstelik, bu bedeli önce hasta ödemek zorundadır, devlet daha sonra kendi payına düşeni ödemektedir
–   Bu bedeli ödeme gücü olmayan anne hastanelerden ücretsiz olarak hastalara verilen solunum cihazı temin etmeye çalışmaktadır
–   Hastanenin elindeki tüm cihazların hastalar tarafından kullanıyor olması nedeniyle annenin, bir hastanın yaşamını yitirmesini beklemesi gerekmektedir.
–   Maddi imkansızlık içinde olan anneye hastane ellerindeki bozuk cihazı vermeyi teklif etmiştir
–   Çaresiz anne bozuk cihazı 500 TL ye tamir ettirmiş ve oğlu için kullanmaya başlamıştır.
İlave not:
BM Çocuk Hakları Sözleşmesine göre “çocuğun ekonomik – sosyal – kültürel hakları” bulunmaktadır. Sözleşmeye imzalamış olan devletlerin bu haklara SAYGI göstermesi gerekmektedir. Bu bağlamda devletler söz konusu hakların yerine getirilmesini sağlamak ve bu hakların gözetilmesini teşvik etmekle yükümlüdür.
Devletlerin bu haklarla ilgili yükümlülüğü sadece SAYGI göstermekle sınırlı değildir. Aynı zamanda, söz konusu hakların KORUNMASINI da temin etmekle mükelleftir. Bu korumayı, söz konusu hakla ile ilgili hizmeti bizzat sunarak yerine getirmiş olacaktır.  
Burada engelli bir çocuk hakkı söz konusudur ve engelli çocuk hakları da çocuğun ekonomik – sosyal – kültürel hakları kapsamına girmektedir.  
Çocukların en temel ekonomik – sosyal – kültürel haklarının başında “sağlık hakkı” bulunur. Bu hak yadsınamaz bir haktır ve devletler çocuklara GÜVENLİ ve YETERLİ sağlık hakkı sağlamak zorundadır.
Ayrıca, Avrupa Gözden Geçirilmiş Sosyal Şartı hükümlerine göre sosyal dayanışmanın sağlanabilmesi için SAĞLIK HAKKI, SOSYAL GÜVENLİK ve TIBBİ YARDIM garanti altına alınmış haklardandır.
Buna göre;
–   herkes ulaşılabilecek en yüksek sağlık düzeyinden yaralanmasını mümkün kılan her türlü önlemden faydalanma hakkına sahiptir[1].
–   yeterli kaynaklardan yoksun herkes, sosyal ve sağlık yardımı hakkına
sahiptir[2].
–   herkes sosyal refah hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir[3].
Avrupa Sosyal Şartı’nın 11. maddesiyle garanti altına alınan sağlığın korunması hakkı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da dikkate alınmış ve söz konusu maddenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. (işkence ve kötü-muamele yasağı) ve 2. (yaşam hakkı) maddelerini tamamladığına hükmedilmiştir. Her iki sözleşmede de yer verilen “sağlık hakkı” insan onurunun temel değerini teşkil eder. Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında sağlık bakımı insan onurunun korunması için bir önkoşuldur[4].
Bütün bu düzenlemeler çerçevesinde, devletin ivedilikle söz konusu kötü koşulları ortadan kaldırmaya yönelik tedbir alması gerekmektedir.
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1-BM Çocuk Hakları Sözleşmesi( 24m,25.m,26.m)
2- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
3- Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı
3- BM Engelli Hakları Sözleşmesi
4- 5378 sayılı Özürlüler Kanunu
[1] Avrupa Gözden Geçirilmiş Sosyal Şartı Bölüm 1, madde 11
[2] Avrupa Gözden Geçirilmiş Sosyal Şartı Bölüm 1, madde 13
[3] Avrupa Gözden Geçirilmiş Sosyal Şartı Bölüm 1, madde 14
[4] Taraf bir devlet, mevcut kaynakların maksimum kullanımıyla tutarlı bir uzunlukta ve ölçülebilir bir süreçle, makul bir süre içinde Şart’ın amaçlarına ulaşmaya izin veren önlemleri almak zorundadır. Association internationale Autisme-Europe (AIAE) v. France, Complaint No. 13/2002, Decision on the merits, 4 November 2003, §53.
4- SON  1,5 AYDA 12 ÇOCUK ‘’SMA HASTASI’’ ÇOCUK ÖLDÜ
Hak İhlalinin Türü: Çocuğun SAĞLIK HAKKI, SOSYAL GÜVENLİK ve TIBBİ YARDIM alma haklarının ihlali.
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 12.03.2017(haberin tarihi)
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Tüm Türkiye
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb): http://www.cnnturk.com/video/saglik/son-1-5-ayda-12-cocuk-bu-hastaliktan-oldu?utm_content=buffer1fee0&utm_medium=socialfbvideo&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
Türkiye’de 3.000 SMA hastası çocuk mevcut. Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığı bir çeşit kas hastalığı olup Türkiye’de tedavisi olmadığı söyleniyor.Fakat hastalığı durduğu söylenen ilaç ABD’den getirilmiyor. Aileler Sağlık Bakanlığı tarafından ilacın Türkiye’ye getirilmesi için sık sık Ankara’ya giderken son 1.5 ayda 12 çocuk bu hastalıktan ölmüştür.
Teslime Yıldırım’ın kızı Arife SMA hastalığıyla boğuşmakta olup Teslime Hanım SGK’nın ruhsat almadan ilacın verilemeyeceğini belirtmesi konusunda çaresiz kalmış durumda. İlaç firması ilacın erken erişim programından verilebileceğini belirtmesine rağmen ve Sağlık Bakanlığı ilacın en kısa sürede temin edileceğini söylemesine rağmen hala aksiyon alınmamış ve durum son 1.5 ayda 12 çocuğun ölmesine neden olmuştur.
Bu hastalığa yakalanan çocuklar tedavi görmediği takdirde en fazla 2 yaşına kadar yaşlıyor. Az sayıda çocuk 3 yaşını görüyor.
İlave Notlar:
Çaresiz bir hastalık izlenimi veren SMA’nın aslında ABD’de bulunan bir ilaçla tedavi edilebilecek olması umut verici. Fakat Sağlık Bakanlığı’nın ihmali nedeniyle aileler mağdur olmuş ve çocuklarını kaybetmeye başlamışlar. ABD’den getirtilebilecek ilaç ruhsat gibi bahanelerle getirtilmiyor. Sağlık Bakanlığı’nın aksiyon almaması durumda bir çok çocuk ölmeye devam edecek.
Hak ihlalinin muhatabı: Sağlık Bakanlığı
Konuyla ilgili yönetmelikler:
1-BM Çocuk Hakları Sözleşmesi( m.24,m.25,m.26)
5- ÇOCUK TİYATROSUNDA ENSAR VAKFI’NDAN ‘EVET’ PROPAGANDASI!
 Hak İhlalinin Türü: Çocuklar üzerinden referandum propagandası yapılması
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 30.03.2017(haberin tarihi)
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: İstanbul / Ataşehir
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb):  https://www.evrensel.net/haber/314127/cocuk-tiyatrosunda-ensar-vakfindan-evet-propagandasi
Hak İhlalinin Kısa Özeti: İstanbul Ataşehir’deki Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde sahnelenecek çocuk tiyatrosu için çocuklarını salona getiren veliler, geçen yıl çocuklara yönelik cinsel istismarların odağında yer alan Ensar Vakfı’nın “evet” propagandasıyla karşılaştılar.
Tiyatro gazetesi Gazete Müstehak’ta yer alan habere göre, Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek çocuk oyunu için salona gelen bir oyuncunun çektiği fotoğraflar dikkat çekti. Sahne üzerine ve salon duvarlarına asılmış “Ensar Vakfı” bayrakları, Ensar logolu balonlar ve “Doğru inanç, doğru eğitim, doğru sanat anlayışına evet” yazılı pankart velilerin tepkisine yol açtı.
İlave Notlar: Konuyla ilgili konuşan Şehir Tiyatrosu sanatçısı, bu organizasyonu Şehir Tiyatroları’nın yaptığını fakat tiyatro yetkililerinin durumdan haberdar olmadığını ve birkaç sanatçının tepki göstermesi üzerine afişlerin sahneden kaldırıldığını açıkladı.
Hak ihlalinin muhatabı: İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi
İhlalin kaldırılması için çalışan kişi/kurum/stklar: Şehir Tiyatroları oyuncuları
6-KURAN KURSUNDA 6 KIZ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR
 Hak İhlalinin Türü: Çocuk hakkı ihlali (Cinsel İstismar)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 01.03.2017(haberin tarihi)
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Gaziantep
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb):  
http://www.birgun.net/haber-detay/kuran-kursunda-6-kiz-cocuga-cinsel-istismar-148735.html
Hak İhlalinin Kısa Özeti: Antep’te Şahinbey Camisi’ne bağlı Kuran kursunda 60 yaşındaki temizlik görevlisi Süleyman Ş’nin, bir yıl boyunca yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu kursun tuvaletinde istismar ettiği ortaya çıktı. Olay, geçtiğimiz yılın ağustos ayında 4’ü akraba 6 çocuğun, yaşadıklarını ailelerine anlatmaları ile ortaya çıktı. 10 yaşındaki M. G. K, 11 yaşındaki S. N. K, 6 yaşındaki Y. C. K, 8 yaşındaki A. N. K, 9 yaşındaki E. Ç. ve 8 yaşındaki H. İ. S. Kuran kursuna geldikleri sırada caminin tuvaletinde Süleyman Ş’nin istismarına uğradığını ailelerine anlattı. Ailelerin şikayetçi olması üzerine cami avlusunda yakalanan Süleyman Ş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 Kasım’da davanın ilk duruşması görüldü. Fakat sanık 31 ocak’ta yapılan ikinci duruşmada serbest bırakıldı. Süleyman Ş. caminin tuvaletinde çocukların mahrem yerlerine dokunmak suretiyle cinsel istismarda bulunmuştur. Baro adına yapılan tüm müdahillik taleplerini reddeden mahkeme, suçun niteliği ve delilleri dikkate alarak sanığın tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma, 25 Nisan’a ertelendi.
İlave Notlar:
Hak ihlalinin muhatabı: Gaziantep Valiliği, ilgili mahkeme
Konuyla ilgili yönetmelikler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.19, m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.10
7- CİNSEL İSTİSMAR ZANLISI ÖĞRETMENE 12 YIL HAPİS
Hak İhlalinin Türü: Çocuk hakkı ihlali (Cinsel İstismar)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 03.03.2017(haberin tarihi)
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Manisa
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb):  
http://www.cnnturk.com/turkiye/cinsel-istismar-zanlisi-ogretmene-12-yil-hapis
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
Manisa’nın Saruhanlı İlçesi’ndeki bir ilkokulda 12 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sınıf öğretmeni Yakup K. 87 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Saruhanlı İlçesi’nde bulunan Neval Yaralı Milli Egemenlik İlkokulu’nda sınıf öğretmeni Yakup K., iddiaya göre, yaşları 7-8 arasında olan kız ve erkek çocuklara sınıfta ders işlerken cinsel istismarda bulundu. Yakup K. geçen yıl ocak ayında tutuklandı. Yakup K. hakkında Manisa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın bugün 4’üncü duruşması görüldü. 12 öğrencinin her biri için ‘Çocuğun cinsel istismarı suçundan’ toplamda 87 yıl hapis cezası verdi.
İlave Notlar:
İhlalin kaldırılması için çalışan kişi/kurum/stklar: İl milli eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
8- ADRES YİNE ‘KİRAZ’ : 13 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİYİ İSTİSMAR EDEN ADAM TUTUKLANDI.
Hak İhlalinin Türü: Çocuk hakkı ihlali (Cinsel İstismar)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 04.03.2017(haberin tarihi)
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: İzmir-Örencik
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb):  
http://www.diken.com.tr/yine-kiraz-13-yasindaki-ogrenciyi-seni-alacagim-deyip-istismar-eden-adam-tutuklandi/
http://www.posta.com.tr/izmir-kiraz-da-2-cocuk-babasi-adam-13-yasindaki-kiza-tecavuz-etti-haberi-1273890
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
Evli ve iki çocuğu bulunan 49 yaşındaki Mehmet A., altıncı sınıf öğrencisi 13 yaşındaki T.K.’yı dört ay önce istismar etti. Durum, T.K.’nın babaannesinin torununun davranışlarındaki değişikliği üç gün önce fark etmesiyle ortaya çıktı. Kiraz Devlet Hastanesi’ne götürülen T.K.’nın hamile olduğu belirlendi.
Mehmet A. tutuklanarak Kaynakçı Cezaevi’ne gönderilirken, T.K. da failin yakınlarının baskı veya tehdidine maruz kalmaması için devlete ait bir yurda yerleştirildi.
T.K. dava süreci boyunca İzmir’de yaşayıp eğitimine devam edecek.
T.K. bir yandan da muayene edilecek. Eğer bebek 20 haftadan küçükse kürtaj yapılacak.
İhlalin kaldırılması için çalışan kişi/kurum/stklar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İzmir Valiliği
Konuyla ilgili yönetmelikler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (M.19,m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.10
9-TACİZ  ETTİĞİ ÇOCUK, ONU GÖRME KORKUSUYLA KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ; SANIK TAHLİYE EDİLDİ.
 Hak İhlalinin Türü: Cinsel İstismar ve Çocuğun Yaşam Hakkı İhlali
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 22.03.2017 (haberin tarihi)
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: İzmir-Bornova
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb):  
http://t24.com.tr/haber/taciz-ettigi-cocuk-onu-gorme-korkusuyla-kalp-krizi-gecirip-olmustu-tahliye-edildi,395115?utm_medium=social&utm_content=sharebutton
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
İzmir’in Bornova ilçesinde 56 yaşındaki T.Ç’ye torununun arkadaşı olan Yağmur K’ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. Yağmur K. (9) ilk duruşmada tacizcisiyle karşılaşacağını düşündüğü için, yaşadığı stres ve gerilim yüzünden kalp krizi geçirerek davadan iki gün önce (21 Kasım) hayatını kaybetti. Duruşmada taciz suçlamasıyla yargılanan T.Ç’nin torunu G.A’nın (7) verdiği ifadeler sanığın suçlu bulunmasına yetmiyordu. Her ne kadar küçük çocuğun ezberletilmiş ifadeleri tekrarladığı düşünülse de Sanık T.Ç 3. duruşmada savcının delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmadığına kanaat getirmesi sonucu serbest bırakıldı.
İhlalin kaldırılması için çalışan kişi/kurum/stklar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İzmir Valiliği
10- BİR UTANÇ HİKAYESİ! 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK ANNE OLACAK
Hak İhlalinin Türü: Çocuk hakkı ihlali (Cinsel İstismar)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 21.03.2017 (haberin tarihi)
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: İzmir-Kiraz
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb):  
http://www.hurriyet.com.tr/bir-utanc-hikayesi-14unde-cocuk-anne-olacak-40401567
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
İzmir’in Kiraz ilçesinde o zamanlar 12 yaşında olan M.A amcasının tecavüzüne uğradığını söyleyerek jandarmaya sığındı. Ancak yetkililer gerekenin yapılması yerine küçük kızı ailesine teslim etmeyi uygun gördüler. Aradan geçen iki yıllık süre zarfı içinde başka kişilerinde istismarına uğrayan M.A. şimdi hamile. Üstelik devletin belirlediği yasal kürtaj süresi de dolduğu için, daha kendisi çocuk olan bu kız çocuğunun yakında anne olması bekleniyor.
İhlalin kaldırılması için çalışan kişi/kurum/stklar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İzmir Valiliği
Konuyla ilgili yönetmelikler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.10
11- AKP’Lİ BAŞKANIN OĞLU OLAN ÖĞRETMEN , ÇOCUĞA İSTİSMARDAN TUTUKLANDI
Hak İhlalinin Türü: Çocuk hakkı ihlali (Cinsel İstismar)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 01.03.2017 (haberin tarihi)
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Adıyaman/Gölbaşı
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb):
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/686943/AKP_li_baskanin_oglu_olan_ogretmen__cocuga_cinsel_istismardan_tutuklandi.html
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesisinde Yavuz Ortaokulu’nda Fen Bilgisi ve Teknoloji öğretmeni olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Erdem Özdemir (36), lise öğrencisi bir kız çocuğuna cinsel istismar suçundan tutuklandı. Zanlı, savcılık ve mahkeme ifadesinde suçunu kabul etti. Özdemir’in Gölbaşı Belediye Başkanı AKP’li Yusuf Özdemir’in oğlu olduğu ortaya çıktı. Erdem Özdemir’in avukatı Gökhan Çağlayan, “Şüpheli belediye başkanımızın oğludur. Tutuklanması halinde telafisi imkânsız zararlar doğacaktır” diyerek savunma yaptı.
Evli ve 2 çocuk babası öğretmen Erdem Özdemir, 23 Şubat günü mağdure kız çocuğunu ilçe merkezinden alarak Karaburun Köyü yakınlarına götürdü. Bir polis durum fark ederek olay yerine gitti ve durumu jandarmaya bildirdi. Zanlı Erdem Özdemir, mağdure ile geçen nisan ayında “samimi olduklarını” söyleyerek, geçen yıl aralık ayında çocuğa cinsel içerikli mesaj ve fotoğraflar gönderdiğini ve çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu savcılık ve mahkeme ifadesinde kabul etti.
İlave Notlar: Yazılan haberin üzerine bölgede ki tüm bayilerden  Cumhuriyet Gazetesi satın alınmış, haberin yayılmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. (http://www.diken.com.tr/akpli-baskanin-oglu-istismardan-tutuklandi-adiyamanda-biri-tum-cumhuriyetleri-toplatti/)
Hak ihlalinin muhatabı: Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlgili okul yönetimi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Konuyla ilgili yönetmelikler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.19,m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.103
12- İZMİR’DE PAPAZA CİNSEL İSTİSMAR DAVASI  
 Hak İhlalinin Türü: Çocuk hakkı ihlali (Cinsel İstismar)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 17.03.2017 (haberin tarihi)
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: İzmir/Menderes
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb):
http://www.gazetevatan.com/izmir-de-papaza-cinsel-istismar-davasi-1049082-yasam/
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
İzmir’in Menderes İlçesi’ne bağlı Özdere’deki bir kilesinin papazı olan İngiliz George B.’nin (72), Ukrayna uyruklu Svitlana Ö. (39) ile 6 yaşındaki biri kız diğeri erkek ikiz çocukları E.Ö., G.Ö.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 28 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı dava ertelendi.
İlave Notlar: Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı ile uygulanan adli kontrol şartını kaldırılmasına karar verip, dosyadaki eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Hak ihlalinin muhatabı: İzmir-Menderes İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Konuyla ilgili yönetmelikler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.19,m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.103
13- ARKADAŞININ AĞABEYİ, 14 YAŞINDAKİ KIZA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU!
 Hak İhlalinin Türü: Çocuk hakkı ihlali (Cinsel İstismar)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 20.03.2017 (haberin tarihi)
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Kocaeli/Derince
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb):
http://www.sabah.com.tr/yasam/2017/03/20/14-yasindaki-kiza-arkadasinin-agabeyinden-cinsel-taciz
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
Kocaeli’nin Derince İlçesi’nde, jandarmanın 2 kişinin 14 yaşındaki kızla ormanlık alandan dönmesinden şüphelenmesiyle, kızın biri sınıf arkadaşının ağabeyi olmak üzere 3 kişinin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı. Annesinin küçük kızı kabul etmediği, yurtta kalması için çalışma başlatıldığı da iddia edildi.
 İlave Notlar: Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ nin 19. maddesi çocuğu istismardan koruma konusunda devlete verdiği yükümlülükler; önleme, tespit etme, müdahale etme, iyileştirme ve zararı giderme, sosyal destek sağlama ve failleri cezalandırmadır.
İstismar meydana gelmeden önlemekle yükümlü olan devletler, olduktan sonra da failleri cezalandırmak konusunda da etkin bir sistem geliştirmek zorundadır.
Hak ihlalinin muhatabı: Kocaeli-Derince İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Konuyla ilgili yönetmelikler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.19,m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.103
14- DERS SIRASINDA ARKADAŞI TARAFINDAN BOYNUNDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ!
Hak İhlalinin Türü: Çocuk yaşam hakkına yönelik ihlal
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 21.03.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Rize/Pazar
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb): http://www.hurriyet.com.tr/sinifta-arkadasi-tarafindan-oldurulen-emir-tas-40402280
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
RİZE’nin Pazar İlçesi’nde, lisede ders sırasında arkadaşı tarafından boynundan bıçaklanarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki Emir Taş gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın faili ve halen yoğun bakımda tedavisi süren B.K.’nın olaydan bir kaç saat önce yaptığı paylaşımlar korkunç olayın adım adım yaklaştığını ortaya koydu.
İlave Notlar:
Çocuğun yaşam hakkının ihlal edildiği bu haber, aynı zamanda devlet güvenliği açığının en büyük göstergelerinden biridir. Söz konusu ölüm tesadüfi değildir. Devletin güvenlik açığı sebebiyle meydana gelen bir nevi sosyal cinayettir. Zira bu olayda cinayeti işleyen çocuğun psikolojisinin bozul olduğu açık olup, bu konuda ne ailesi ne de okul yönetimi herhangi bir önlem almamıştır. Bununla birlikte okula bıçak sokulabilmesi, okul güvenliğinin ne derece zayıf olduğunu gösteren ayrıca sorgulanması gereken bir durumdur.
Hak ihlalinin muhatabı: İlgili okul yönetimi, Milli Eğitim Bakanlığı
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1-Çocuk Hakları Bildirgesi Madde 2
2-BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 6
3-AİHS Madde 2
4-TC Anayasası’nın 41. ve 61. maddeleri
15- CEZAEVİNDEN İZİN ALIP EVE GELEN HIRSIZLIK ZANLISI 6 YAŞINDAKİ KARDEŞİNE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU!
Hak İhlalinin Türü: Çocuk hakkı ihlali (Cinsel İstismar)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 24.03.2017 (haberin tarihi)
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Kocaeli/Derince
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb):
http://m.gazetevatan.com/6-yasindaki-uvey-kardese-cinsel-istismar-1051380-yasam/
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
Edirne’de hırsızlık suçundan hükümlü 28 yaşındaki T.S., Kasım 2015’te cezaevinden izin alıp Mithatpaşa Mahallesi’ndeki ailesinin evine geldi. Bir akşam anne N.S. ve baba M.S, 6 yaşındaki kızları K.S.’yi üvey ağabeyi T.S.’ye emanet ederek yakınlarının düğününe gittiler. T.S. evde yalnız kaldığı kardeşi K.S.’ye cinsel tacizde bulundu. İzin süresi boyunca değişik zamanlarda tacizlerini sürdüren T.S. iznin bitmesinin ardından cezaevine döndü. T.S. gittikten sonra 6 yaşındaki K.S. annesi N.S.’ye ağabeyinin kendisine yaptıklarını anlattı. Anne N.S. de savcılığa suç duyurusunda bulundu ve T.S. hakkında “çocuğun cinsel istismarı” suçundan Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen T.S.’nin tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık T.S.’yi “çocuğun cinsel istismarı” suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
İlave Notlar: Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ nin 19. maddesi çocuğu istismardan koruma konusunda devlete verdiği yükümlülükler; önleme, tespit etme, müdahale etme, iyileştirme ve zararı giderme, sosyal destek sağlama ve failleri cezalandırmadır.
İstismar meydana gelmeden önlemekle yükümlü olan devletler, olduktan sonra da failleri cezalandırmak konusunda da etkin bir sistem geliştirmek zorundadır.
Hak ihlalinin muhatabı: İlgili Cezaevi Yönetimi, İç İşleri Bakanığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Konuyla ilgili yönetmelikler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.19,m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.103
16- MANİSA TURGUTLU’DA BİR BABA ÖZ KIZLARINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİASIYLA TUTUKLANDI
Hak İhlalinin Türü: Çocuk hakkı ihlali (Cinsel İstismar)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 28.03.2017 (haberin tarihi)
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Manisa/Turgutlu
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb):
http://m.haberler.com/oz-kizlarina-cinsel-istismar-iddiasiyla-tutuklandi-9431172-haberi/?utm_expid=663679-11.KPo414UBTAisqzPtHeMPHw.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu operasyonda 5 yıldır aranması bulunan Z.A. isimli şahıs asayiş ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 yıl önce o dönem 13 ve 9 yaşlarında olan kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Z.A. için eşi suç duyurusunda bulunmuştu. Küçük yaştaki kızlarını istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunan Z.A. o tarihten bu yana firari olarak Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranıyordu.
İlave Notlar: Burada zanlının 5 yıl boyunca aranması ve bulunamaması hukuki tabirle “hayatın olağan akışına aykırı”dır. Failin yine Turgutlu’da yakalanmış olduğu dikkate alındığında, emniyetin ciddi ihmalinden ve özensizliğinden bahsetmek son derece mümkündür.
Hak ihlalinin muhatabı: Manisa-Turgutlu İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, İç İşleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Konuyla ilgili yönetmelikler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.19,m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.103
17- MARDİN’DE TEMİZLİK GÖREVLİSİ 50 ÖĞRENCİYE CİNSEL İSTİSMAR’DA BULUNDU!
Hak İhlalinin Türü: Çocuk hakkı ihlali (Cinsel İstismar)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 30.03.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Mardin/Derik
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb): http://m.t24.com.tr/haber/mardinde-temizlik-gorevlisi-50-ogrenciye-cinsel-istismarda-bulundu,396632
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
Mardin’in Derik İlçesi’ne bağlı Göktaş Köyü’ndeki ilköğretim okulunda eğitim gören bir kız çocuğu, ailesine, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası M.Ş.Y.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Aile de durumu okul yönetimine bildirdi. Rehber öğretmenin diğer öğrencilerle yaptığı görüşmede, M.Ş.Y.’nin çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.
İlave Notlar:
Gözaltına alınan M.Ş.Y., 22 Mart günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.  
Hak ihlalinin muhattabı: İlgili Okul Yönetimi, Derik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.103
18- PARA ANLAŞMAZLIĞI YÜZÜNDEN ARALARINDA 8 YAŞINDA ÇOCUĞUN DA BULUNDUĞU 5 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Hak İhlalinin Türü: Çocuk yaşam hakkına yönelik ihlal
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 29.03.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Adana/Kozan
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb): http://www.gunes.com/yasam/2-tokat-yuzunden-biri-cocuk-5-kisiyi-oldurdu-775808
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
ADANA’nın Kozan İlçesi’nde aralarında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 5 kişinin av tüfeğiyle öldürüldüğü katliama, para anlaşmazlığı tartışmasında atılan iki tokadın neden olduğu ileri sürüldü.
İlave Notlar:
Haberde, yine yıllardır olduğu gibi, av tüfeğiyle cinayet işlendiğini görüyoruz. Ülkede işlenen birçok cinayetin av tüfeğiyle işleniyor olması, av tüfeği kullanımının ciddi şekilde kısıtlanması ve kontrol altında izne tabi olması gerektiğini bir kez daha acı bir vesileyle gösteriyor.
Hak ihlalinin muhatabı: İç İşleri Bakanlığı
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1-Çocuk Hakları Bildirgesi Madde 2
2-BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 6
3-AİHS Madde 2
4-TC Anayasası’nın 41. ve 61. maddeleri
19 – ÇOCUKLARA DEĞERLER EĞİTİMİ TALİMATI
Hak İhlalinin Türü: Çocukların özgürlüğüne ve güvenliğine yönelik ihlal
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 27.03. 2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Antalya
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb):
https://www.evrensel.net/haber/313651/cocuklara-degerler-egitimi-talimati
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
Antalya’da bulunan ilköğretim okullarına, Antalya Valisi, İl Milli Eğitim Müdürü ve İl Müftüsü imzasıyla gönderilen protokolle 04-06 yaş gurubundaki çocuklara değerler eğitimi ve dini eğitim için çalışmalar yapılması istendi. Protokol kapsamında çocukların manevi eğitimlerinin yapılması amacıyla gerekenlerin yapılması istendi.
Antalya’da bulunan ilköğretim okullarına gönderilen Protokolde “Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve bu kapsamda okul öncesine kayıtlı 04-06 yaş gurubu çocukların değerler eğitimini ve dini eğitim çalışmaları yapılmasını amaçlar. Ayrıca protokol ile 04-06 yaş gurubu okul öncesi öğrencilerimizin manevi ve kültürel gelişmeleri hedeflenmektedir” dendi.  
Kursların, Kur-an kursları yönetmeliğine uygun olması ve bu programlara uygun öğreticiler tarafından verilmesinin istendiği yazıda, protokolün anaokulu ve bünyesinde ana sınıfı bulunan okullarda uygulanacağı belirtildi.
İlave Notlar:
Değerler eğitimi altında çocuklara okulda din dersi verilmesi  ,çocukların sahip olduğu düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakları, gelişme hakkı, kendini ilgilendiren tüm yasal ve idari süreçlere katılma hakları ihlal edilmiştir.
Hak ihlalinin muhatabı:  Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Valisi
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.12,m.14)
20-  4 ERKEK ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARA 52 YIL HAPİS CEZASI
Hak İhlalinin Türü: Çocuk hakkı ihlali (Cinsel İstismar)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 24.03. 2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: İzmir-Konak
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb):
http://www.haberler.com/4-erkek-cocuga-cinsel-istismara-52-yil-hapis-9415922-haberi/
Hak İhlalinin Kısa Özeti :
İzmir’in Konak ilçesinde, evine bilgisayarda oyun oynama bahanesiyle çağırdığı 10 ila 16 yaşları arasındaki dört erkek çocuğa defalarca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan hurdacı 33 yaşındaki Hüseyin E., 52 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Polis tarafından gözaltına alınan ve bekar olan Hüseyin E., emniyette verdiği ifadesinde, ilk önce 2007 yılında, aynı mahallede oturan 10 yaşındaki Ş.A.’yı ağrıyan başına masaj yapması bahanesiyle, para verme ve bilgisayarda oyun oynama vaadiyle eve getirdiğini, daha sonra da istismarı sürdürdüğünü, diğer çocuklara da istismarda bulunduğunu itiraf etti. Bunun kendisinde bir hastalık olduğunu ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen Hüselin E. tutuklandı, hakkında dava açıldı.
İlave Notlar:  Hakim Hüseyin Yaşar Özyavuz başkanlığındaki mahkeme heyeti bu talebi yerinde görmeyip, sanık Hüseyin E.’yi ilk duruşmada, toplam 52 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Hak ihlalinin muhattabı: İlgili Okul Yönetimi,Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.103
21- AYDIN’DA 17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZA CİNSEL İSTİSMAR
Hak İhlalinin Türü: Çocukların sağlığına ve güvenliğine yönelik ihlal (Cinsel İstismar)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 02.03.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/İlçe/Köy: Aydın / Efeler
Kaynak: http://www.haberturk.com/gundem/haber/1411401-aydinda-17-yasindaki-genc-kiza-cinsel-istismar
Hak İhlalinin Özeti: Aydın’da karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye giden 17 yaşındaki S.K. hamile olduğunu öğrendi. Yaşının küçük olması nedeniyle psikolog eşliğinde ifadesine başvurulan S.K, ablasının arkadaşı S.S. tarafından 2014 yılında cinsel istismara uğradığını, bu sırada çekilen görüntülerle şantaj yapıldığını anlattı. S.K, 3 yıl boyunca yaklaşık 200 kişiyle ilişkiye girmeye zorlandığını ileri sürdü. İfade doğrultusunda yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan, aralarında S.S’nin de bulunduğu 6 kişi, sevk edildikleri mahkemece “cinsel istismar, hakaret, tehdit ve şantaj” suçlarından tutuklandı.
İlave Notlar: Türkiye katılmış olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan “çocuğun yüksek yararını, yaşama ve gelişme hakkını, katılım hakkını, ayrım gözetmeme, güvenli bir ortamda büyüme hakkını gözetmek” yükümlülüklerini yerine getirmemiştir. İstismar meydana gelmeden önlemekle yükümlü olan devletler, olduktan sonra da failleri cezalandırmak konusunda da etkin bir sistem geliştirmek zorundadır.
Hak İhlalinin Muhatabı: Aydın İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.19,m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.103
22- 12 YAŞINDAKİ 3 KIZA CİNSEL İSTİSMARDA İYİ HAL İNDİRİMİ
Hak İhlalinin Türü: Çocukların sağlığına ve güvenliğine yönelik ihlal (Cinsel İstismar)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 05.03. 2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/İlçe/Köy: Diyarbakır / Ergani
Kaynak: https://www.kamugundemi.com/haberler/12-yasindaki-3-kiza-cinsel-istismar-iyi-hal-indirimi-6-yil-8-ay-hapis-h106442.html
Hak İhlalinin Özeti: Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde fotoğraf çektirmek için işyerine gelen 12 yaşındaki 3 kız çocuğuna  cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 52 yaşındaki fotoğrafçı M.Y.’ye, bir çocuğa karşı eyleminden dolayı, iyi hal indirimi uygulanarak, 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.  
İlave Notlar: Hâkim Berna Saçan Türker’in muhalefet şerhi nedeniyle, sanığa iki çocuğa karşı işlenen suçtan beraat kararı oy çokluğu ile alındı. Türker muhalefet şerhinde, “Suçun yasada tanımlanan alt ve üst sınırı, olayın anlatılış şekli ve deliller birlikte değerlendirildiğinde; sanığın cezalandırılmasını düşündüğümden iki çocuğa karşı eylemlerinden dolayı verilen beraat kararında sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum” dedi.
Hak İhlalinin Muhatabı: Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.103
23- ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ KIZA 4 KİŞİ TECAVÜZ ETTİ, SADECE 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Hak İhlalinin Türü: Çocukların sağlığına ve güvenliğine yönelik ihlal (Cinsel İstismar)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 06.03.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/İlçe/Köy: Giresun / Bulancak
Kaynak: http://t24.com.tr/haber/zihinsel-engelli-genc-kiza-4-kisi-tecavuz-etti-sadece-1-kisi-tutuklandi,392330
Hak İhlalinin Özeti: Giresun’un Bulancak ilçesinde zihinsel engelli 17 yaşındaki kıza 3 yıl boyunca tecavüz ettikleri iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Olay, genç kızın dayısının ve yengesinin cep telefonu mesajlarından şüphelenmesi ile ortaya çıktı. Olayla ilgili yaşları 38 ila 55 arasında olan G.A., R.A., İ.B. ve N.Y. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan G.A. tutuklanırken, R.A., İ.B. ile N.Y. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İlave Notlar: Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ nin 19. maddesi çocuğu istismardan koruma konusunda devlete verdiği yükümlülükler; önleme, tespit etme, müdahale etme, iyileştirme ve zararı giderme, sosyal destek sağlama ve failleri cezalandırmadır. İstismar meydana gelmeden önlemekle yükümlü olan devletler, olduktan sonra da failleri cezalandırmak konusunda da etkin bir sistem geliştirmek zorundadır.
Hak İhlalinin Muhatabı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.103
24- ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU, BABASINI BIÇAKLADI
Hak İhlalinin Türü: Çocukların sağlığına ve güvenliğine yönelik ihlal (Cinsel İstismar)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 11.03.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/İlçe/Köy: Manisa / Yunusemre
Kaynak: http://www.ajansmanisa.com/1199905-haber-cocuga-cinsel-istismarda-bulundu-babasini-bicakladi
Hak İhlalinin Özeti: Manisa’nın Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre 35 Yaşındaki M.C , komşu çocuğu 4 yaşındaki E.K’ye cinsel istismarda bulundu. Baba M.K bunun hesabını sormak için M.C’nın evine gitti. M.C ile M.K arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.C eline geçirdiği bıçakla kendisinden hesap soran M.K’yi çeşitli yerlerinden bıçakladı.
İlave Notlar: Manisa Asayiş Şubesi Ağır Suçlar bürosu ile Ahlak Bürosu birimleri M.C ‘nin 4 yaşındaki E.K ‘ye cinsel istismarda bulunmak ve babası M.K’yi bıçaklamaktan dolayı gözaltına alarak soruşturmaya başladı.
Hak İhlalinin Muhatabı: İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.103
25- ÖĞRETMENİN DERSİ TACİZ ORTAYA ÇIKARDI
Hak İhlalinin Türü: Çocukların sağlığına ve güvenliğine yönelik ihlal (Cinsel İstismar)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 16.03.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/İlçe/Köy: Gaziantep
Kaynak: http://t24.com.tr/haber/ogretmenin-dersi-tacizi-ortaya-cikardi,393999
Hak İhlalinin Özeti: Gaziantep’te aralık ayında mahalle bakkalına alışveriş yapmaya giden 9 yaşındaki kız çocuğu E.Ö. eve geldiğinde bakkal B.K.’nın vücudunun değişik yerlerine dokunduğunu ailesine söyledi. Ailenin suç duyurusunda bulunması üzerine bakkal B. K. hakkında Gaziantep 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması 23 Şubat’ta görüldü. Mahkeme ilk duruşma sonunda E.Ö.’nün eğitim gördüğü okula bir yazı yazarak cinsel istismarla ilgili bir eğitim alıp almadığını sorarak 16 Mayıs’a ertelendi.
İlave Notlar: İstismar sonucunda mağdurun ruh sağlığının bozulduğunu söyleyen Avukat Şafak Yılmaz,Çocukların suç olan eylemleri fark etmesi çok zordur. Duyarlı bir öğretmen sayesinde istismar olayı gün yüzüne çıktı. Bu tarz eğitimlerin yaygınlaşması lazım.” diye konuştu.
Hak İhlalinin Muhatabı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.103
26- AVCILAR’DA İŞ CİNAYETİ: ÇOCUK İŞÇİ PRES MAKİNESİNE SIKIŞTI
Hak İhlalinin Türü: Çocukların sağlıklı yaşama-gelişim-eğitim hakkına yönelik ihlal
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 16.03.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/İlçe/Köy: İstanbul / Avcılar
Kaynak: https://www.evrensel.net/haber/312473/avcilarda-is-cinayeti-cocuk-isci-pres-makinesine-sikisti
Hak İhlalinin Özeti: Avcılar’da 17 yaşındaki çocuk işçi, naylon fabrikasında pres makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi. Ailesi çocuklarının 3-4 gün önce işe başladığını söyledi.
Hak İhlalinin Muhatabı: Çalışma ve Sosyal Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Çocuk Hakları Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Kölelik Köle Ticareti, Köleliğe Benzer Uygulama ve Geleneklerin Ortadan Kaldırılmasına Dair Ek Sözleşme, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı
2- Anayasa’ nın çocuk ve genç işçilerin korunmasına yönelik maddeleri (Madde 41, 42, 50, 61)
3- İş Kanunu ve kanunun ikincil mevzuatında yer alan çocuk ve genç işçilerin korunmasına yönelik maddeleri
SHD Çocuk Hakları İhlalleri Gözlemci Grubu