Sosyal Haklar Derneği 6. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi

Dernek Başkanlığına Melda Onur seçildi.

Sosyal Haklar Derneği, 6. Olağan Genel Kurulunu 15 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirdi. İstanbul’daki Dernek Genel Merkezi’nde 19 Ekim 2016 tarihinde yapılan ilk yürütme kurulu toplantısında ise Genel Başkanlığa Melda Onur seçildi.

Sosyal Haklar Derneği’nin yeni görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapıldı:

Yürütme Kurulu – Asil

Melda Onur               Genel Başkanı

Can Atalay                 Genel Sekreter

Hakan Nişancı           Sayman

Özlem Bilgili              Sosyal Medya ve İletişim Koordinatörü

Özgür Barış Akbayır   Örgütlenme Sekreteri

Gökçe Çataloluk         Eğitim Hakkı Çalışma Grubu Sorumlusu

Evren İşler                  Sosyal Hukuk Çalışma Grubu Sorumlusu

 

Yürütme Kurulu – Yedek

Deniz Özen Yalçın

Aydoğan Dülger

Harun Turgan

Sidar Torun

Ertuğrul Bilir

Tuba Torun

Akçay Taşçı

 

Disiplin Kurulu

Çise Atalay

Özgür Karaduman

Adnan Saatçi

 

Denetleme Kurulu

Kubilay Kartal

Mübarek Berkyürek

Ayhan Yavlal

 

Sosyal Haklar Derneği

2006 yılında kurulan Sosyal Haklar Derneği; sosyal hakları “bireyin insanca yaşayabilmesi için ihtiyaç duyduğu temel hizmetlere ya da ürünlere erişebilmesini güvence altına alan haklar” olarak tanımlamaktadır. Günümüz dünyasının metalaştırılan/piyasalaştırılan bu hakların ve insanların tüm yaşamsal ihtiyaçlarının, ekonomik gelişmelerin değişken ve krizli seyrine bırakılmış haline itiraz eder ve bu hakların ekonomik gerekçelerle gerektiğinde vazgeçilebilecek ya da ertelenebilecek haklar değil tersine maddi koşullar her ne olursa olsun gerçekleştirilmesi elzem olan haklar olduklarını savunur.

Emek eksenli bir yurttaş hareketi olarak hak mücadelesine başlayan Sosyal Haklar Derneği doğal bir hak olan kentsel ve kırsal yaşam hakkını emek mücadelesinden ayırmaz. Bu doğrultuda SHD, ulusal düzeyde bir sosyal haklar hareketini amaçlar. Bu çerçevede: Sendikalar, sendikal inisiyatifler, işçi dernekleri, insan hakları örgütleri, işçi sağlığı ve iş güvenliği, hasta ve engelli yurttaş hakları, eğitim hakları, kadın hakları, kentsel ve kırsal yaşam hakkı savunucuları, doğal yaşam ve hayvan hakları savunucuları gibi sosyal mücadeleler yürüten yapılar ile çalışma yürüterek sınıfsal karakterli ve/veya sosyal hak taleplerinin taşıyıcısı olan tüm demokratik kitle örgütleri ile bir dayanışma ve eşgüdüm faaliyeti içinde bulunur. Orta vadede bir sosyal haklar platformu/konseyi oluşturmayı ve bu araçla ülke düzeyinde bir toplumsal hareketin oluşmasını hedefler.

Yıl boyunca 3’er aylık dönemlerde Sosyal Hak İhlalleri Raporları,aylık Eğitim Hakkı İhlalleri Raporları ve belli periyotlarda Sosyal Hukuk Dergisi yayınlamış ve yayınlamakta olan Sosyal Haklar Derneği’nin Genel Merkezi İstanbul’da olup; Ümraniye, İskenderun ve Soma’da temsilcilikleri, Sakarya ve Adana’da ise temsilcilik girişimleri bulunmaktadır.

 

Genel Başkan Melda Onur

Eskişehir’de 1964 yılında doğan Melda Onur, Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu (1985) olup, Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı (1988). Paris’te Uluslararası Kamu Yönetimi Enstitüsü (IIAP) Uluslararası Ekonomik İlişkiler alanında eğitim gören (1989-1990) Onur; 1989 yılında Günaydın Gazetesi’nde başladığı gazeteciği Show TV (Paris-İstanbul), Kanal D (Dış yapım), Interstar (Program-Haber), Akşam Gazetesinde sürdürdü. Daha sonraki yıllarda mesleğini çeşitli yayınlarda yazı yazarak sürdürdü.

2010 yılında CHP İstanbul İl Yöneticisi olarak aktif siyasete giren Onur, CHP Parti Meclisi Üyeliği (2010-2012) ve Genel Başkan Yardımcılığı (2010) görevlerinde bulundu. Melda Onur 2011 seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili seçildi ve 24. Dönem TBMM’de Çevre Komisyonu Üyesi olarak yasama çalışmalarını sürdürdü.

16 Ekim 2016 tarihinde yapılan SHD 6. Olağan Genel Kurulu’nda SHD Genel Başkanlığına seçildi.