Melda Onur, Diyanet İşleri Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ GENEL BAŞKANI MELDA ONUR, SADE BİR YURTTAŞ OLARAK DİYANET İŞLERİ BAŞKANI HAKKINDA BUGÜN SUÇ DUYURUNDA BULUNDU
YAPILAN SUÇ DUYURUSUNU BASIN VE KAMUOYU İLE PAYLAŞIYORUZ:
​Diyanet İşleri Başkanlığı görevine geçtiğimiz günlerde atanan Prof. Dr. Ali Erbaş, 18.09.2017 tarihinde cübbe giyme töreni esnasına yapmış olduğu konuşmada, ne yazık ki, ülkemizin ve içinde bulunduğu coğrafyanın geçmişten günümüze gelen, bugün ise ağır bir tehdit altında bulunan sosyolojik çeşitliliği ve kültürel zenginliğini hiçe sayarak, görevine  nefret söylemi ile başlamayı tercih etmiştir.
​Erbaş’ın kullandığı “Başkanlığımızın insan kaynağını yetiştiren başta Kur’an kurslarımız ve imam hatip liselerimiz olmak üzere, ilahiyat fakültelerimizin yurt sathında artışı, 21. asrın hedonist, yani hazcı ve değer tanımaz idrakine, İslam’ın aydınlık istikametini derc edecek ahlak-ı hamide sahibi nitelikli nesillerin yetiştirilmesi adına gurur, umut ve mutluluk vericidir.” şeklindeki sözleri, ülkemiz adına sıklıkla dillendirdiğimiz ve övündüğümüz kültürel, etnik ve dini zenginliğimizi bir cümlede ayaklar altına almıştır. Ülkemizde yüzyıllardır yaşayan farklı din ve inançlara mensup vatandaşlarımızı devletin en üst makamından hedef göstermek ve incitmek konusunda en ufak bir beis görmemiştir.
​Öte yandan  “sekülerizm yani dünyevileşme ve hiçbir değer tanımama kıskacında debelenen insanlığa” ifadeleri ise, hayatının odağına dini değil dünya meselelerini, kendi yaşam kaygısını koymayı tercih etmiş vatandaşlar açısından tam bir aşağılama içermektedir.  Erbaş, yaşam tarzları nedeniyle vatandaşları hedef göstererek laikliğe, din ve vicdan hürriyetine, insan haklarına ve doğrudan TC Anayasası ile Uluslararası Sözleşmelere aykırı, TCK kapsamında suç teşkil eden söylemlerde bulunmuştur. Yeni Diyanet İşleri Başkanı’nın hedefine, kendi halinde yaşayan vatandaşları koymak yerine, ülkemizde ve coğrafyamızda tanık olduğumuz, dini, darbelere, teröre ve cinayetlere alet etme yönündeki endişe verici tabloyu koymasını önerir; bulunduğu makamın gereğinin bu ülkede bir yaşam tarzını diğerinin, bir dini diğerinin üzerine koymak değil, barışı sağlayıcı ve dinini yaşamak isteyen vatandaşları bir takım karanlık cemaat ve suç örgütlerinin tuzağından çekip almak  olduğunu hatırlatırız.
​Prof. Dr. Ali Erbaş’ın sözleri ve söylemi sorunludur. Bu nedenle anayasamız ve yasalarımızdan aldığımız referansla vatandaşlık hakkımızı kullanarak hakkında suç duyurusunda bulunuyor ve bu sözlerinden dolayı gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.
Melda Onur
Sosyal Haklar Derneği Genel Başkanı
22.09.2017