Soma için 46 aydır adalet arıyoruz

301 Madencinin hayatına sebep olan Soma Maden Katliamı’nın 46.ayında Sosyal Haklar Derneği ve Soma Şehit Madenci Aileleri’nin ortak çağrısı ile Soma’da ve Kadıköy’de eylemler yapıldı. Soma’daki basın açıklamasını SHD Ege Bölge Temsilcisi Kamil Kartal; Kadıköy’de SHD Yürütme Kurulu üyesi Deniz Özlem Bilgili  okudu.
Basına ve Kamuoyuna:
Soma Şehit Madenci Aileleri ve Sosyal Haklar Derneği’nin çağrısıyla her ayın 13’ünde Soma’yı unutmamak ve unutturmamak için sokağa çıkıyoruz. Bugün yine buradayız.
Soma’da bundan tam 46 ay önce 301 madenci, madende gerekli önlemler alınmadığı için göz göre göre katledildi.
Kaza geliyorum der ve o andan itibaren ona kaza değil iş cinayeti denir. Soma’da olan, yaşanan da budur! Sermaye-sarı sendika-siyaset ablukasında madencilerin göz göre göre iş cinayetinde katledilmesidir. 301 Can… 301 baba, kardeş, oğul, eş…
 Video Soma: https://www.youtube.com/watch?v=7j1fcVCzn-U
Tarımın tasfiyesi ile insanları madende çalışmaya mahkum eden, ulusal ve uluslararası düzenlemelerin zorunlu kıldığı denetlemeleri yapmayan/yaptırmayan, katliamdan çok kısa zaman önce Eynez Maden Ocağı’nı “en güvenli maden” ilân eden, doğa katliamına sebep olan kirli enerji politikaları ile emek sömürüsünü var eden bu sosyal cinayetler düzeninin inşacısı “siyaset” ve siyasetçiler, Soma katliamından birinci derecede sorumludur.
Daha çok kâr ve rant için gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almayan, işçileri insanlık dışı koşullarda uzun mesailer yaptırarak çalıştıran, işçilerin emeklerinin karşılığını vermeyen, işçilerin anayasal hakkı olan sendikal örgütlenme hakkını gasp eden patronlar, Soma katliamından birinci derecede sorumludur.
İşe alım anından itibaren tamamen işveren ile birlikte hareket eden, seçimlerini işçilerin ellerine tutuşturduğu zarflar ile yapan, işçilerin şikayetlerini dinlemeyen, madendeki kötü koşulları hatta madenin ısındığını anlatan işçilere ‘beğenmiyorlarsa çalışmamalarını’ söyleyen, sendikal mücadelenin bütün kurallarını ters yüz edip sendikayı işçiler üzerinde baskı kurma aracı haline getiren, dayıbaşılık sistemini pekiştiren, işçiler üzerinden para kazanıp işçiler için bir tek adım dahi atmayan “sarı sendika” , Soma katliamından birinci derecede sorumludur.
Soma katliamının ilk gününden bugüne kadar, hem sokakta hem mahkeme salonunda verdiğimiz mücadele gerçek adaletin yerini bulması içindir.
Kadıköy
Mücadele eden Şehit Madenci Ailelerinin talebi tek ve nettir: Göz göre göre gelen Soma Katliamının tüm  sorumluları, kamu görevlileri dahil, bir gün yargılanacak ve hak ettikleri cezayı alacaktır. Sorumluları biliyoruz; bütün sorumluların yargılanması için, duyarlı bütün insanları ve kurumları Şehit Madenci Aileleri ile birlikte mücadele etmeye, onların mücadelesine destek vermeye bir kez daha çağırıyoruz.
Video Kadıköy:  https://www.youtube.com/watch?v=hiHmd9VhvfQ
O halde de bu halde de işçi sağlığını-iş güvenliğini savunmaya, emeğin hakları için mücadeleye ve Soma katliamının gerçek sorumlularının peşini adalet yerini bulana kadar bırakmamaya devam edeceğiz.
9 Ocak 2018’de 20’nci duruşması görülen davada 5’i tutuklu 51 sanığın yargılanmasına 26 Mart 2018 günü devam edilmesine karar verilmişti. İnsanlık dışı çalışma koşullarına karşı emekçilerin haklarını savunan, 301 can için adalet isteyen tüm kurumları ve yurttaşları 26 Mart’ta Akhisar’da görülecek duruşmaya davet ediyoruz.
301 canın hesabını sormak Türkiye’nin geleceğini kazanmak için önemlidir. Türkiye’de yaşayan sıradan yurttaşların, emeği ile geçinen tüm yurttaşların geleceğini kazanmak için önemlidir.
Soma’yı Unutmayacağız, Unutturmayacağız.
Somanın ve Tüm Sosyal Cinayetlerin Hesabını Soracağız!
Demokrasiye, İnsan Haklarına ve Sosyal Haklara Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz.
 
Sosyal Haklar Derneği ve Soma Şehit Madenci Aileleri
13.03.2018
Soma