SHD’den Açıklama: Yaşamı Yok Eden Çorba Kanunlardan Vazgeçin!

Yaşamı yok eden çorba kanunlardan vazgeçilsin
Madde 58’deki değişiklik yeni Somaları, Ermenekleri, Şirvanları, Şırnakları önlemeyecek. Madde 58’in tümden kaldırılması ve Çorba Torba Yasaların yaşam alanlarını gaspetmekten men edilmesi gerekir.
Hükümet, maden işçilerinden gelen tepki ve yeraltında başlatılan eylem sonrasında Torba Tasarı 884’ün 58. Maddesinde düzenleme yapılacağını ve TTK’nın maddeden çıkartılacağı sözü verdi. Bu önemli bir gelişme olmakla birlikte YETMEZ.
Bilindiği üzere Madde 58, kömür sahalarının parçalanarak rödovans yoluyla işletilmesininin önünü açıyor. Türkiye Taşkömür İşletmeleri’ne ait sahaların bu kapsamdan çıkartılması çok önemli olmakla birlikte, işçi sınıfını, aileleri ve madencilikle geçinen herkesi çok önemli bir tehlike bekliyor. TTK dışında kalan sahaların, özellikle Soma, Ermenek ve Şırnak gibi linyit sahalarında rödovansa devam edilmesi ve geliştirilmesi bu kazanımı sorunlu hale çeviriyor.
Maden işçilerinin mücadele ederek sağladıkları bu kazanımı taşkömürü ile sınırlı tutmak hiç bir sorunu çözmeyecektir. Bu yüzden eğer siyaset iş cinayetlerinin önünü kesmek istiyorsa sadece taşkömürü sahalarını değil, linyit sahalarını da rödovans uygulamasından çıkartmalıdır. Yani Madde 58’in tamamen kaldırılmasını gerekmektedir.
Öte yandan Madde 58 dışında, Torba Tasarı 884’ün de bu kazanımlara gölge düşürdüğü ortadadır. Tasarının diğer maddeleri gökdelenlerin emlak vergisini, silahlanmanın parasını açık bir şekilde doğa ve topluma ödetmektedir; meralardan, tarım arazilerine kadar pek çok alanı inşaata açarak başka bir yıkıma yol açacaktır. Üretim Reformu Paketinden nasıl zeytinlik ve meralar çıkartıldıysa, şimdi de aynısını yapılmalı ve yaşam alanları Çorba Torba Kanunlara malzeme edilmemelidir.

 

Sosyal Haklar Derneği
08.11.2017