SHD Hayvan Hakları Çalışma Grubu: Yavru Köpek için Adalet İstiyoruz!

Sosyal Haklar Derneği Hayvan Hakları Çalışma Grubumuzun, Sapanca’da işkence edilmiş halde bulunan ve kurtarılamayan yavru köpek hakkında yaptığı açıklamadır:
Basına ve Kamuoyuna:
YAVRU KÖPEK İÇİN ADALET İSTİYORUZ!!!
İki gün önce Sapanca’da dört ayağı ve kuyruğu kesilmiş halde bulunun yavru köpek tüm çabalara rağmen dün hayatını kaybetti. Toplumun büyük çoğunluğunun vicdanını ve adalet duygusunu derinden sarsan bu olay karşısında bizler de derneğimizin Hayvan Hakları Çalışma Grubu olarak sessiz kalmıyoruz.
Dünyada henüz bir hafta önce Norveç’te özel bir şirketin, “evini yavru bir hayvanla paylaşmaya karar veren” çalışanlarına 3 günlük ücretli izin vermeye başladığına şahit olduğumuz bu günlerde, ülkemizde
son yıllarda hayvanlara yapılan işkencenin boyutları, vicdanın ve aklın sınırlarını zorlayacak düzeye gelmiştir. Her gün bir yenisini yaşadığımız insanlık adına bu utanç verici vakalar karşısında tüm çabalarımıza rağmen medeni bir hayvan hakları yasasının çıkarttırılmamış olması kabul edilebilir bir durum değildir.
TBMM tarafından 2004 yılında kabul edilen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ‘’Kabahatler Kanunu’’ kapsamında değerlendirilmesinden sebep; hayvana şiddet, işkence, istismar ve yaşam hakkının elinden alınması suçlarının karşılığının sadece idari para cezası olması, bu insanlık dışı suçu işleyenleri cesaretlendirmekte, tekrarını gerçekleştirmemek için hiçbir caydırıcı etki içermemekte ve bu yaşanan vahşice olayların önünü kesmemektedir. Yasa kapsamında verilen hiçbir ceza biz hayvan hakları savunucularının adalet ve vicdan duygularını tatmin etmemektedir.
Nefes aldığımız bu yeryüzünü paylaştığımız; tür, cins, ev hayvanı- kent hayvanı-doğal ortamında yaşayan hayvan ayrımı yapmaksızın tüm hayvan dostlarımıza karşı işlenen fiziksel, cinsel, psikolojik, dövüştürme, zehirleme vb. suçların toplumun kişi veya kurum hangi kesiminin gerçekleştirdiği fark etmeksizin TCK kapsamında değerlendirilmesini ve bunun için yasada gereken değişikliğin yapılmasını acilen talep ediyoruz.
Hayvanlara yaşatılan bu vahşice ve kötücül olaylar karşısında ADALETİN mutlak süreçte yerini bulması gereken bu dönemde, toplumda infial yaratacak ve şiddeti gün be gün köpürten noktaya gelen bu işkencelere artık sabrımızın kalmadığını ülkeyi bekleyen seçim arifesinde iktidara talip olan tüm siyasi parti ve liderlerine bildirir ve yavru köpeğin hayatını kaybetmesinde sorumlu kişi veya kişilerin bulunup cezalandırılması noktasında olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşırız.
Saygılarımızla
Sosyal Haklar Derneği Hayvan Hakları Çalışma Grubu
16.06.2018
——————————————————————————————————————————–
Sosyal Haklar Derneği
www.sosyalhaklardernegi.org
sosyalhaklar@yahoo.com
Osmanağa Mah. Kuşdili Cad.
30 Ağustos Sok. 4/2 Kadıköy İstanbul
sosyalhaklar@yahoo.com
02163485358
05530505358