SHD 2017 Şubat Ayı Çocuk Hakları İhlalleri Raporu

Dünyadaki bütün çocuklar  masum ve duyarlıdır.  Onlar oyun oynamalı, öğrenmeli ve gelişmelidir. Peki, onların fiziksel ve ruhsal olarak sağlıklı bir ortam içinde oyun oynamalarını, gelişmelerini sağlayabiliyor muyuz ? Çocukların kendilerini tanımalarına, gelişmelerine ve sahip oldukları değerleri keşfetmelerine izin veriyor muyuz ? Şayet, gelecek nesilleri sahip oldukları meziyetlerini insanlığın yararına kullanmaları yolunda teşvik etmek istiyorsak, öncelikle onların gelişip büyüyeceği, yeşereceği ortamları yaratmak zorundayız.
Oysa, Şubat ayında basına yansıyan haberleri analiz ettiğimizde çocukların gelişimine imkan veren sağlıklı ortamlar yaratabilmek bir kenara, onların haklarının çok ağır bir şekilde ihlal edilmekte olduğunu tespit ediyoruz.
Özellikle iki çeşit şiddet biçiminin endişe verici bir şekilde arttığını görüyoruz.
Bunlar;
1- Çocuğa karşı fiziksel ve psikolojik şiddet uygulanması
Şubat ayı raporuna konu olan verilerde fiziksel ve psikolojik istismar ya da psikolojik cezalandırma yoluyla uygulandığını tespit ediyoruz.
2- Çocuğun ihmal edilerek şiddete maruz kalması
Yine, raporumuza konu verilerde terk etme, tehlikeli zararlı veya sakıncalı işlerde çalıştırma, çalışmasını göz ardı etme, göz yumma, temel ihtiyaçlarını ve ruhsal toplumsal, eğitsel gereksinimlerini göz ardı etme, Yasama / Yürütme / Yargı erklerinin ihmali yoluyla uygulandığını görüyoruz.
Söz konusu şiddet uygulamalarının genellikle okullarda, çocuklara bakılan diğer devlet kurumlarında, eğitim ortamlarında psikolojik istismar yoluyla gerçekleştiriliyor olmasına özellikle dikkat çekiyoruz.
TESPİTLERİMİZİN DAYANAĞINI OLUŞTURAN KAYNAKLAR
1-KÜRTÇE MÜZİK DİNLEYEN ÇOCUKLARA GÖZALTI
Hak İhlalinin Türü: Çocukların özgürlüğüne ve güvenliğine yönelik ihlal
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 14.02.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Aydın
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb):
http://www.posta.com.tr/aydin-da-imam-hatip-te-kurtce-muzige-sorusturma-haberi-1270222
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Y.B. ve 5 sınıf arkadaşı hakkında, Kürtçe müzik dinleyip halay çektikleri gerekçesiyle okul yönetimi tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Y.B. ve arkadaşları sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İlave Notlar:
Çocukların en temel hakkı olan boş zamanlarında eğlenmek, oyun oynamak, dinlenmek ve kültürel etkinliklere katılmak, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü VE diğer çocuklarla eşit olmak hakları ihlal edilmiştir.
Hak ihlalinin muhatabı: Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi, Adalet Bakanlığı
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1- Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin;
Eğitim, boş zaman ve kültürel etkinlikler ile ilgili maddeleri (Madde 28, 29, 31)
ayrım gözetmeme, gelişme hakkı ile ilgili maddeleri (Madde 2, 3, 6, 12)
Medeni haklar ve özgürlükler ile ilgili maddeleri (Madde 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17)
2- Çocuk Koruma Kanununun;
Çocuk ve ailesinin herhangi bir nedenle ayrımcılığa tabi tutulmaması,
Çocuk ve ailesinin bilgilendirilmek suretiyle karar sürecine katılımlarının sağlanması ile ilgili maddeler (Madde 4, fıkra (c) ve (d))
2-SEÇMELİ DİN DERSİNE YÖNELİK KAMPANYA!
Hak İhlalinin Türü: Çocukların özgürlüğüne ve güvenliğine yönelik ihlal
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 13 Şubat 2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: İzmir
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb): https://www.evrensel.net/haber/308324/izmirde-dersimi-seciyorum-dinimi-ogreniyorum-kampanyasi?utm_source=paylas
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
İzmir’ de, öğrencilerin seçmeli din derslerine katılmayı tercih etmediklerinin gözlemlenmesi üzerine, Milli Eğitim Bürokratlarının harekete geçtiği, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilçe eğitim müdürlüklerine ‘Dersimi Seçiyorum, Dinimi Öğreniyorum’ isimli kampanya başlatmaları yolunda talimat gönderdiği tespit edildi. Bu uygulamanın konu ile ilgili yönetmeliklere aykırı olduğu Eğitim Sen Şube başkanı tarafından dikkatlere getirildi.
İlave Notlar:
Çocukların sahip olduğu düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakları, gelişme hakkı, kendini ilgilendiren tüm yasal ve idari süreçlere katılma hakları ihlal edilmiştir.
Hak ihlalinin muhatabı:  İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı
İhlalin kaldırılması için çalışan kişi/kurum/STK: Eğitim-Sen İzmir şube başkanı bu durumun yönetmeliğe aykırı olduğunu ifade etmekle beraber, herhangi bir prosedür başlatıp başlatmadığı bilinmiyor.
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1- Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin;
Gelişme ve kendini ilgilendiren tüm yasal ve idari süreçlere katılma hakkı ile ilgili maddeleri (Madde 2, 3, 6, 12)
Medeni haklar ve özgürlükler ile ilgili maddeleri (Madde 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17)
3-ÇOCUKLARA SÜBYAN OKULU ADI ALTINDA IŞİD EĞİTİMİ
Hak İhlalinin Türü: Çocukların din ve vicdan özgürlüğü ile düşünce özgürlüğüne  yönelik ihlal
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 10.02.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: İstanbul(Sultanbeyli)
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb): http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/673686/ISiD_den_istanbul_da_subyan_okulu__Kucucuk_cocuklara_kalasnikoflarla_cihat_egitimi.html
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
İstanbul Sultanbeyli’de ‘Ribat eğitim kurumu’ ve ‘sübyan okulu’ adı altında kurulan okullarda, çatışma bölgesinde bulunan ya da ölen IŞİD mensuplarının çocuklarına özel dersler verildiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Baş Savcılığı soruşturma başlattı. Eğitim kurumlarında çocuklara, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ ni ve mahkemelerini, askerliği, Atatürk ilke ve inkılaplarını reddetme hakkı yolunda IŞİD militanları tarafından dersler verildiği belirtilerek, çocukların ellerinde kalaşnikoflu fotoğraflarına yer verildi.
İlave Notlar:
Çocukların en temel haklarından olan düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün yanı sıra gelişme ve kendini ilgilendiren tüm yasal ve idari süreçlere katılma hakkı, çocuklarla eşit olmak hakları ihlal edilmiştir. Terörün çocuğu açıkça istismarı söz konusu olup, gelecek bakımından da ciddi bir tehlike arz etmektedir.
Hak ihlalinin muhatabı: Milli Eğitim Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1-Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin;
Gelişme ve kendini ilgilendiren tüm yasal ve idari süreçlere katılma hakkı ile ilgili maddeleri (Madde 2, 3, 6, 12)
Medeni haklar ve özgürlükler ile ilgili maddeleri (Madde 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17)
2-TC Anayasası’nın 41. maddesi
4-YENİ DOĞAN BEBEK İNSAN TİCARETİNE KONU OLDU
Hak İhlalinin Türü: Çocukların temel yaşam ve gelişme hakkına yönelik ihlal
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 10.02.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Zonguldak / Ereğli İlçesi
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb)
http://www.birgun.net/haber-detay/yeni-dogan-torununu-satmaya-calisan-dede-gozaltina-alindi-146373.html
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
Zonguldak’ ta bir dede yeni doğan torununu 5.000 TL bedelle bir başka aileye satmaya çalıştığı için göz altına alındı.
Yeni doğan bebek aile içinde şiddete maruz kalmıştır. Burada, çocuk insan ticaretine konu edilerek sömürülmüştür, sömürü de şiddetin bir türüdür.
İlave Notlar:
Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi, çocuğun korunması, çocuğun haklarına saygı gösterilmesi ve şiddet içermeyen bir ortamda gelişip var olan potansiyelini tam olarak kullanabilmesi için gerekli ortamın yaratılması devletlerin yasal yükümlülüğüdür.
Çocukların şiddetten masun olma haklarının yerine getirilebilmesi için de devletlerin hesap verebilirlik mekanizmaları geliştirmesi gerekir. Bunun için de çocuğa karşı şiddetin devletçe izlenmesi gerekir.
Bu nedenle, failin ve satın almak isteyenlerin ifadelerinin alınıp serbest bırakılması devletin izleme yükümlülüğünün ihlalini de oluşturur. Zira, devlet sadece çocuğa karşı şiddeti önlemekle değil aynı zamanda toplumu şiddetsizliği teşvik etmekle de yükümlüdür. Oysa, serbest bırakılanlar toplumu şiddetsizliğe değil tam tersine şiddette teşvik etmektedir. Bu vakıanın adli ve cezai prosedürünün neticesi takip edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (özellikle Madde 6, 8, 18, 19, 34, 35, 36 37), Sözleşmeye ek protokoller, ÇHS’yi izlemekle görevli Çocuk Hakları Komitesi’nin (ÇHK) genel yorumları
5-ÇOCUK İŞÇİLER İŞYERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Hak İhlalinin Türü: Çocukların yaşam hakkına, sosyal güvenlik hakkına ve eğitim hakkına yönelik ihlal (Çocuk işçi)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 15.02.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Şanlıurfa/Viranşehir
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb): https://onedio.com/haber/bizim-buyuk-caresizligimiz-bir-insaatta-calisirken-can-veren-15-yasindaki-cocuk-isci-ahmet-albayrak-756723  , http://www.hurriyet.com.tr/viransehirde-elektrik-carpmasi-2-olu-40366999
Hak İhlalinin Kısa Özeti: Şanlıurfa’ nın Viranşehir ilçesinde çalıştığı bir inşaatın dış cephe asansörünün elektrik tellerine teması sonucu akıma kapılan iki çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
İlave Notlar:
İnşaatta çalışanlar tarafından asansörden indirilen işçiler, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Ölümüyle yakınlarını yasa boğan işçilerin cesetleri otopsi için morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hak ihlalinin muhatabı: Çalışma ve Sosyal Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Çocuk Hakları Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Kölelik Köle Ticareti, Köleliğe Benzer Uygulama ve Geleneklerin Ortadan Kaldırılmasına Dair Ek Sözleşme, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı
2- Anayasa’ nın çocuk ve genç işçilerin korunmasına yönelik maddeleri (Madde 41, 42, 50, 61)
3- İş Kanunu ve kanunun ikincil mevzuatında yer alan çocuk ve genç işçilerin korunmasına yönelik maddeleri
6-VAN’DA OKULDA CİNSEL İSTİSMAR!
Hak İhlalinin Türü: Çocukların özgürlüğüne ve güvenliğine yönelik ihlal (Cinsel İstismar)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 18 Aralık 2015
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Van – Edremit
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb): http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ayse-arman/o-sapik-ogretmen-en-agir-cezayi-almali-40374624?utm_source=facebook.com&utm_medium=post&utm_campaign=o-sapik-ogretmen-en-agir-cezayi-almali-40374624&utm_term=post
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
20 senedir öğretmenlik yapan kişi, okul sonrası verdiği ücretsiz derslerde kız çocuklarının çoraplarını ve iç çamaşırlarını indirmek suretiyle kucağına oturtup cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Bir kız çocuğunun, öğretmeninin telefonunun çalması üzerine elinden kurtulup kaçması ve okula gitmek istememesi ile aile tarafından ortaya çıkarılan olayla ilgili olarak, okulun kamera kayıtları alınmamış, öğretmen de cezalandırılmamıştır.
İlave Notlar:
Söz konusu ihlal, devletin önlem almaması ve faili cezalandırmaması nedeniyle ortaya çıkmıştır.
Türkiye katılmış olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ nden kaynaklanan “çocuğun yüksek yararını, yaşama ve gelişme hakkını, katılım hakkını, ayrım gözetmeme, güvenli bir ortamda büyüme hakkını gözetmek” yükümlülüklerini yerine getirmemiştir.
Hak ihlalinin muhatabı: Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı
İhlalin kaldırılması için çalışan kişi/kurum/STK: VAKAD Van Kadın Derneği
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.103
7-CAMİ TUVALETİNDE CİNSEL İSTİSMAR!
Hak İhlalinin Türü: Çocukların özgürlüğüne ve güvenliğine yönelik ihlal / Cinsel İstismar
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 18.02.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Zonguldak
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb): http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/678911/9_yasindaki_kiz_cocuguna_cami_tuvaletinde_cinsel_istismar.html
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
Zonguldak’ta 30 yaşındaki Adem U. hakkında, arkadaşlarıyla saklambaç oynayan 9 yaşındaki kıza, cami tuvaletine saklanmasına yardım etme bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.
İlave Notlar:
16 Ağustosta Adem U. E.K’yı saklambaç oynarken daha iyi bir yere saklama bahanesiyle caminin tuvaletine kitledi. ağzını kapatmak suretiyle cinsel istismarda bulundu. E.K. adlı kız çocuğunun annesine durumu anlatmasının ardında Adem U gözaltına alındı. Zonguldak adli Tıp tarafından hafif zeka geriliği olduğu belirtilen Adem U. yargı önüne çıkacak.
Hak ihlalinin muhattabı: Zonguldak Valiliği,
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.103
8-BİR İSTİSMARCI DAHA SERBEST!
Hak İhlalinin Türü: Çocukların sağlığına ve güvenliğine yönelik ihlal (Cinsel İstismar)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 28.02.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Alanya
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb): http://www.yenialanya.com/m/alanya/alanyada-skandal-ilkokul-da-cinsel-istismar-h237273.html
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
Alanya’da sınıf öğretmeni 63 yaşındaki K.D. hakkında 2 yıl önce 2 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açılan davada, 29 ocak 2016 yılında tutuklanan K.D. 10 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılarak tutuksuz yargılanırken, 23 Şubat 2017 tarihinde tacizi tespit eden bilirkişi raporuna rağmen, davanın neticelenmesi ve ceza verilmesi ertelenmiştir.
İlave Notlar:
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ nin 19. maddesi çocuğu istismardan koruma konusunda devlete verdiği yükümlülükler; önleme, tespit etme, müdahale etme, iyileştirme ve zararı giderme, sosyal destek sağlama ve failleri cezalandırmadır.
İstismar meydana gelmeden önlemekle yükümlü olan devletler, olduktan sonra da failleri cezalandırmak konusunda da etkin bir sistem geliştirmek zorundadır.
Hak ihlalinin muhatabı: Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Alanya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
İhlalin kaldırılması için çalışan kişi/kurum/STK: Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.103
9-TARİKAT ELİYLE ÇOCUKLARA UMRE GEZİSİ
Hak İhlalinin Türü: Çocuğun din-vicdan ve düşünce özgürlüğünün ihlali
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 13.02.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Ankara
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb): http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/675524/Magdur_cocuga_tarikat_kancasi.html
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı mağdurların korunması için kurulan çocuk evlerinde kalan çocukların, tarikat bütçeleri ile yurt içi ve yurt dışı gezilere götürüldüğü ortaya çıktı. Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’ne bağlı evlerde kalan 22 çocuk, başarıları gerekçe gösterilerek Nakşibendi tarikatının Ankara kolu olarak bilinen Muradiye Kültür Vakfı bütçesiyle umre gezisi için Suudi Arabistan’a götürüldü.
İlave Notlar:
Devlete bağlı bir kısın evlerde kalan çocukların istismarının bir diğer türüyle yine karşı karşıyayız. Söz konusu haberin Ensar Vakfı dehşetinden hemen hiçbir farkı yoktur. Bu haberde çocuklar fiziksel olmasa da -ki olmuş dahi olabilir- bu kez  din-vicdan ve düşünce özgürlüğü istismar edilmiştir. Çeşitli tarikatların devlet eliyle çocuğu sömürüsüdür.
Hak ihlalinin muhatabı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1-Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin;
Gelişme ve kendini ilgilendiren tüm yasal ve idari süreçlere katılma hakkı ile ilgili maddeleri (Madde 2, 3, 6, 12)
Medeni haklar ve özgürlükler ile ilgili maddeleri (Madde 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17)
2-TC Anayasası’nın 41. maddesi
10-HAYMANA’DA OKULDA BİR İSTİSMAR VAKASI DAHA!
Hak İhlalinin Türü: Çocuk hakkı ihlali (Cinsel İstismar)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 13.02.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Ankara/Haymana
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb): http://www.hurriyet.com.tr/ankarada-100-erkek-lise-ogrencisine-cinsel-istismar-40363782
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
Ankara Haymana’da lise müdürü S.K.’ nin erkek öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü. İstismara ilişkin 100’e yakın öğrenci BİMER’e başvurdu, müdür görevden uzaklaştırıldı.
İlave Notlar:
Haberin hemen akabinde 15 Şubat’ta çıkan habere göre lise müdürü Selçuk Kurt’un2014 yılında Edirne’de aynı suçtan kınama cezası aldığı ortaya çıktı.
Hak ihlalinin muhattabı: İlgili Lise, Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.103
11-KEDİYE SÜT VEREN ÇOCUK BOMBALI SALDIRIDA ÖLDÜ
Hak İhlalinin Türü: Çocuk yaşam hakkına yönelik ihlal
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 19.02.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Şanlıurfa/Viranşehir
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb): http://www.diken.com.tr/viransehirdeki-pkk-saldirisinda-hayatini-kaybeden-cocuk-yavru-kediye-sut-veriyormus/
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
Şanlıurfa Viranşehir’de önceki günkü patlamada ölen 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak’ın sitedeki yavru kediye süt götürmek için evden ayrıldığı sırada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
İlave Notlar:
Çocuğun yaşam hakkının ihlal edildiği bu haber, aynı zamanda devlet güvenliği açığının en büyük göstergelerinden biridir. Söz konusu ölüm tesadüfi değildir. Devletin güvenlik açığı sebebiyle meydana gelen bir nevi sosyal cinayettir.
Hak ihlalinin muhatabı: İç İşleri Bakanlığı ve bölgedeki diğer güvenlik kurumları
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1-Çocuk Hakları Bildirgesi Madde 2
2-BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 6
3-AİHS Madde 2
4-TC Anayasası’nın 41. ve 61. maddeleri
12-BİR ÇOCUK ÜVEY BABASI TARAFINDAN KESERLE ÖLDÜRÜLÜP KUYUYA ATILDI
Hak İhlalinin Türü: Çocukların Yaşama hakkına yönelik ihlal (Aile içi şiddet nedeniyle ölüm)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 20.02.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: İzmir/Menemen
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb): http://t24.com.tr/haber/uvey-babasi-keserle-oldurup-kuyuya-atti,389757
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
İzmir’in Menemen ilçesinde, bir haftadır haber alınamayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Coşkun‘un cesedi, Manisa’nın Yuntdağı bölgesinde yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusu içinde ayağına taş bağlanmış şekilde bulunmuş, gencin üvey babası gözaltına alınmıştır. Üvey baba, Ahmet Coşkun’un başına keser sapıyla vurarak öldürdüğünü ve cesedini su kuyusuna attığını itiraf etmiştir.
İlave Notlar:
Devlet, çocukları şiddetten korumak yükümlüğü uyarınca, istismara uğrayan çocukları koruyacak ortam yaratmak ve hizmet vermek zorundadır. Bu yükümlülük, çocuğun aile içinde şiddetsiz bir yaşam sürdürmesini temin etmek anlamına gelir.
Bu ihlal göstermektedir ki, devletin çocukların şiddetten masun olma hakkını temin etmek için oluşturduğu politikalar sonuç vermemektedir. Aile bireylerinin şiddetsiz ebeveynlik konusunda eğitilmediği, şiddet eylemlerinden caydıracak cezalandırma sisteminin oluşturulmadığını göstermektedir.
Hak ihlalinin muhatabı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
13-MÜLTECİ ÇOCUKLAR İNSANLIK DIŞI ŞARTLARDA ÇALIŞTIRILIYOR
Hak İhlalinin Türü: Çocukların sağlıklı yaşama-gelişim-eğitim hakkına yönelik ihlal
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 20.02.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: İstanbul/Fatih
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb): http://t24.com.tr/haber/fatihte-merdivenalti-isletmelerde-cogu-multeci-cocuk-isci-calistiriliyor,389756
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
İstanbul Fatih’ te Küçükpazar semtinin tam bir çocuk işçi merkezi gibi çalıştığı iddia edilmiştir. Buna göre, camsız, havalandırması olmayan atölyelerde genelde göçmenler çalışmaktadır. Atölyelerin neredeyse hepsinde yaşları 10-14 arasında değişen çocukların çalıştığı savunmaktadır. Çocukların aldığı ücret yaşlarına ve yaptıklara işe göre değiştiği ve aylık kazançların da 400 liraya kadar düştüğü iddia edilmektedir.
İlave Notlar:
Bu haberde birden çok ihlal görmekteyiz. Özellikle mülteci çocukların ekonomik sömürüsü, sosyal güvenlikten yoksun bırakılması, yaşları gereği oynama, dinlenme, kültürel ve sanatsal aktivitelerde bulunma hakkının ihlali, eğitim haklarının ihlali ve insanlık dışı şartlarda çalıştırılmaları gibi çok sayıda ihlalden bahsetmek mümkün.
Hak ihlalinin muhatabı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi madde 11,22,  26, 27, 19, 31, 32, 39
2- Avrupa Sosyal Şartı (gözden geçirilmiş) madde 17
3- Anayasa madde 41, 42, 61
14-MİRAZ BEBEK HAPİSHANE MAĞDURU!
Hak İhlalinin Türü: Çocukların Yaşam Hakkına yönelik ihlal / Devlet kurumlarında çoçuğa “bakım eksikliği” yoluyla şiddet uygulamak
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 27.02.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: İstanbul/Bakırköy
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb): http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/686866/Miraz_bebek_beton_zeminde_emekliyor.html
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
Gülistan Diken Akbaba, 9 gündür, 7 aylık bebeği Miraz ile Bakırköy Cezaevi’nde, Baba Cengiz Zaza Akbaba, cezaevinde ailesini ziyarete gittiğinde çocuğunu ancak bir camın arkasından görebiliyor, Akbaba, “‘Çocuğum içerde hasta, kullandığı ilaçlar var, onlar verilmiyor, şu an diş çıkarıyor, bunun için de herhangi bir ilaç verilmiyor, eşim bu ihtiyaçlar için cezaevi idaresine talepte bulundu, ama idare talebi reddetmiş” şeklinde konuşmuştur.
İlave Notlar:
Çocuk nerede yaşarsa yaşasın ister evde ailesiyle birlikte ister Devlet kontrolü altındaki kurumlarda, devletlerin çocukların temel ihtiyaçlarını karşılama yükümlülüğü bulunur. Ancak pek çok bakım ve gözetim kurumunda çocukların sağlıkları ve yaşamları kötü koşullar nedeniyle risk altındadır. Kurumların aşırı kalabalık, yetersiz hijyen koşullarına sahip, personel ve maddi kaynaklar bakımından yetersiz oluşu kurumlarda yüksek oranda çocuk ölümüne yol açmaktadır.
Bu ihlal ile devlet “bakım eksikliği” fiilini gerçekleştirerek şiddet uygulamaktadır.
Miraz bebek, hapishanede yaşamak zorunda kalan çocuklar bakımından son dönemin en çok ses getiren ve çarpıcı örneği olmuştur.
Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan Gülistan Diken Akbaba ve 7 aylık bebeği Miraz Akbaba’nın serbest bırakılması için ailesi, Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere change.org’ta, “Miraz Bebek ve Annesine Özgürlük için Bir İmza da Sen Ver!” adıyla imza kampanyası başlattı.
Son aşamada; Adalet Bakanlığı konuya ilişkin bir çözüm üretmek yerine,Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, cezaevinde hükümlü annesiyle birlikte kalan “Miraz” bebekle ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberleri yalanlama yoluna gitmiştir.
Hak ihlalinin muhatabı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı
İhlalin kaldırılması için çalışan kişi/kurum/STK:
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi madde 19, 28, 29 ve 37
2- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek Protokol 1 madde 2
3- Avrupa Sosyal Şartı (gözden geçirilmiş) madde 7 ve 17
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
15-YİNE KONYA YİNE CİNSEL İSTİSMAR!
Hak İhlalinin Türü: Çocukların sağlıklı yaşama ve güvenlik hakkına yönelik ihlal (Cinsel İstismar)
Gerçekleştiği Tarih: 27.02.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Konya/Karatay
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb): http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/686900/Tarikat_kursunda_yine_taciz.html
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
Konya Karatay’da Nakşibendi tarikatına yakınlığı ile bilinen yatılı bir Kuran kursunda, kurs yöneticilerinin yaşı büyük olduğu gerekçesiyle okutman olarak görevlendirdiği çocukların, 10 yaşındaki 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Konya Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Karatay ilçesindeki Kuran kursuna aileleri tarafından eğitim görmek üzere gönderilen çocukların kursun yemekhanesi, yatakhanesi ve mescidinde sistemli olarak kendilerinden yaşça büyük diğer çocuklar tarafından iki yıl boyunca istismar edildikleri belirlendi. Çocuklar ise aradan geçen yılların ardından yaşadıklarını “kötülük yaptılar” diyerek anlatabildi.
Hak ihlalinin muhattabı: Diyanet İşleri Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.103
16-OKULA GİTMEK İÇİN EVDEN ÇIKAN ÇOCUK KAÇIRILDI
Hak İhlalinin Türü: Çocuğun güvenlik hakkı ihlali
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 16.02.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Denizli/Pamukkale
Kaynağınız (Haber sitesi linki, rapor, gözlem,vb):
http://www.hurriyet.com.tr/liseli-saadetten-iki-gundur-haber-alinamiyor-40367219
Hak İhlalinin Kısa Özeti:
Denizli’de okula gitmek için evden çıkan lise öğrencisi 15 yaşındaki Saadet Bayar’dan 3 gündür haber alınamıyor. En son iki erkekle birlikte görüldüğü iddia edilen Bayar’ın kaçırıldığı iddia edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Kızının hayatından endişe ettiklerini belirten Sebahat Bayar, “Kızımın hiçbir sorunu yoktu. Ortadan kaybolduğu gün de evden neşeli olarak çıkmıştı. Kendisiyle şakalaşmıştım. Kızım arkadaşları tarafından da çok sevilen biri. Onu görenlerin ya da yerini bilenlerin polise bilgi vermesini istiyoruz” dedi.
İlave Notlar: Saadet Bayar’ın durumu hakkında henüz yeni bir haber yayınlanmamıştır.
Hak ihlalinin muhattabı: İlgili İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri, İç İşleri Bakanlığı
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:  
1-BM Çocuk Hakları Bildirgesi Madde 2 ve Madde 8
2-BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 35
3-TC Anayasası Madde 41
17-HIRSIZLIK YAPAN ÇOCUKLAR KAÇMAYA ÇALIŞINCA POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
Hak İhlalinin Türü: Çocuğun temel yaşam hakkının ihlali
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 16.02.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: İstanbul / Esenyurt
Kaynak: http://www.cumhuriyet.com.tr/foto/foto_galeri/678293/1/istanbul_da_polis___mont_caldi__diye_liseli_ogrenciyi_ensesinden_vurdu_iddiasi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/686800/16_yasindaki_Omer_Baris_in_polis_tarafindan_vuruldugu_anin_goruntuleri_ortaya_cikti.html
Hak İhlalinin Özeti: 16 yaşındaki Ömer Barış Topkara ve arkadaşı 16 Şubat’ta İstanbul Esenyurt’ta bir mağazadan çıkarken alarm sesi duyuldu. 2 çocuk hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındı, elleri kelepçeli şekilde sağlık kontrolüne götürüldü. Hastaneye giderken çocuklar kaçmaya başladı ancak daha sonra durdular. Onlara yetişen polis, silahın kabzasıyla Ömer Barış Topkara’nın başına vurdu. Silah ateş aldı, çocuk yere yığıldı. Onu vuran polis, silahını bırakarak ilk müdahaleyi yaptı ancak Topkara hayatını kaybetti. Önce gözaltına alınan ardından serbest bırakılan polis memuru, itiraz üzerine “Olası kastla öldürme” iddiasıyla tutuklandı.
İlave Notlar:
Haber 17.02.2017 tarihinde basına yansıdı. 29.02.2017 tarihinde ise Ömer Barış Topkara’nın vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı.
Söz konusu haber, kolluk kuvvetlerinin ölçüsüz kuvvet uygulamasının ve eğitimsizliklerinin en tipik örneğidir.
Hak ihlalinin muhatabı: Adalet Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1-Çocuk Hakları Bildirgesi Madde 2
2-BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 6
3-AİHS Madde 2
4-TC Anayasası’nın 41. ve 61. Maddeleri
18-ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇ KIZA CİNSEL İSTİSMAR
Hak İhlalinin Türü: Çocuk hakkı ihlali (Cinsel İstismar)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 16.02.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Bursa / İznik
Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/kiz-ogrenciye-tecavuz-ettigi-one-surulen-4-lise-40368059
Hak İhlalinin Özeti: Bursa’nın İznik ilçesinde bir lisede eğitim gören ve kısmi algılama güçlüğü çektiği belirtilen genç kızın tecavüze uğradığı öne sürüldü.  Adları açıklanmayan 17 yaşındaki 4 zanlı, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.
Hak ihlalinin muhatabı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İlçe Kaymakamlığı, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlgili okul yönetimi
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.23, m.27, m.29, m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.103
19-AYAĞI KAYAN ÇOCUK EZİLEREK YAŞAMINI YİTİRDİ
Hak İhlalinin Türü: Çocuğun temel yaşam ve gelişme hakkının ihlali
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 20.02.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: Gaziantep / İslahiye
Kaynak: http://www.cnnturk.com/turkiye/indigi-okul-servisinin-altinda-kalan-ogrenci-oldu
Hak İhlalinin Özeti: Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, servis minibüsünden inmek isterken, ayağının kayması sonucu tekerleklerin altında kalarak ağır yaralanan ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Ali Tatbak, hastanede yaşam savaşını kaybetti.
İlave Notlar:
Haber her ne kadar basit bir kaza gibi görünse de, burada servis şoförünün ciddi bir hatası söz konusudur. Olayı kaza değil cinayet olarak değerlendirmek de mümkündür. Zira, çocuğun servisten inerken en güvenli şekilde indirilmesi, çocuğun tamamen inmesinin beklenmesi, hatta bir yardımcı eleman vasıtasıyla servisten gideceği yerin önüne kadar bırakılması gereklidir.
Hak ihlalinin muhatabı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1-Çocuk Hakları Bildirgesi Madde 2
2-BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Madde 6
3-AİHS Madde 2
4-TC Anayasası’nın 41. ve 61. Maddeleri
20-ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNDA CİNSEL İSTİSMAR
Hak İhlalinin Türü: Çocukların özgürlüğüne ve güvenliğine yönelik ihlal (Cinsel İstismar)
İhlalin Gerçekleştiği Tarih: 23.02.2017
İhlalin Gerçekleştiği İl/ilçe/köy: İstanbul / Kasımpaşa
Kaynak: http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/istanbulda-cocuk-yuvasinda-tecavuz-1695307/
Hak İhlalinin Özeti: Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı Kasımpaşa Çocuk Yuvası’nda şoför olarak çalışan Serkan Ç.’nin, 13 yaşındaki İ.P.’ye kalorifer dairesinde cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Küçük kız şikâyetçi oldu, şoför tutuklandı.
Hak ihlalinin muhatabı: Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı
Konuyla ilgili yasal düzenlemeler:
1- Cenevre Çocuk Hakları Bildirisi
2- BM Çocuk Hakları Bildirisi
3- BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (m.34, m.36)
4- Anayasa madde 42, devletin çocukları her türlü istismara ve şiddete karşı koruyucu tedbirler almak yükümlülüğüne ilişkin maddesi
5- Türk Ceza Kanunu madde 77/f )çocukların cinsel istismarının “İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar” kapsamında değerlendiren maddesi) ve m.103
SHD Çocuk Hakları İhlalleri Gözlemci Grubu