Sağlığımıza sahip çıkmak, Bülent Şık ile dayanışmak için; 3 Şubat Pazar (14.00 -17.00 ) Tabip Odası Cağaloğlu salonunda buluşuyoruz!

 

SAĞLIĞIMIZA SAHİP ÇIKMAK,
BÜLENT ŞIK İLE DAYANIŞMAK İÇİN;
3 Şubat Pazar (14.00 -17.00 ) Tabip Odası Cağaloğlu salonunda buluşuyoruz!
Bülent Şık, Sağlık Bakanlığı tarafından Kocaeli, Antalya ve Ergene Havzası illerinde (Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli) çevresel kirleticilerin belirlenmesi ve sağlık üzerine etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla “Çevresel Faktörlerin ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması” başlığını taşıyan projenin gıdalar ve sularla ilgili kısmında görev almıştır. Şık bu görevi Akdeniz Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi’nde öğretim üyesi ve teknik müdür yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde gerçekleştirmiştir. Projedeki görevi döneminde, araştırma projesinin sadece gıdalarla ilgili değil toprak, sular, atık sular, Marmara denizi suyu, Marmara denizinde yaşayan çeşitli balıklar, hava kalitesi, havadaki toz partiküllerinin kanserojen madde yükü, elektromanyetik ölçümler başta olmak üzere 16 farklı araştırma çalışmasından oluştuğunu görme şansı da olmuştur.
Araştırma projesinin sona ermesinin üzerinden 3 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı’ndan ne bir açıklama yapılmış ne de projeden elde edilen sonuçlara göre halk sağlığını olumsuz etkileyen durumları düzeltmek için bir ara rapor açıklanmış ya da önlem alınmıştır.
Bilimsel etik kuralları içinde hareket eden bir bilim insanı olan Bülent Şık, yazdığı yazılarla, yürütülen bu büyük halk sağlığı projesinden kamuoyunu haberdar etmeyi, toplumu bilgilendirmeyi, meseleleri çözmekle mükellef kamu kurumlarını harekete geçirmeyi amaçlamıştır. Bu saiklerle, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan’ Çevresel Faktörlerin ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması’ projesinde kendisinin ve görev yaptığı merkezin parçası olduğu bölümlerinin gıdalarda ve sulardaki kirliliğin kanserojen etkiler yarattığını ortaya koyan araştırma sonuçlarını yazılı basında kamuoyu ile paylaşmıştır. Yazıların yayınlanmasının ardından, Sağlık Bakanlığı’nın şikayeti sonucu, ‘Göreve ilişkin sırrın açıklanması’, ‘Yasaklanan bilgileri temin’, ‘Yasaklanan bilgileri açıklama’ suçlamasıyla Bülent Şık’a dava açılmıştır. Davanın ilk duruşması, 7 Şubat saat 10:45’te İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecektir.


Doğanın ve halk sağlığının korunması konusunda mücadele eden bizler, Bülent Şık’ın yanındayız!
Çocuklar Zehirlenmesin İnisiyatifi olarak, duruşma öncesinde 3 Şubat 2019 Pazar günü, saat 14:00’de İstanbul Tabip Odası’nda* düzenlenen, dava sürecinin değerlendirileceği ve dava konusu başlıkların tartışılacağı panelde bir arada olacağız.
Halk sağlığını ilgilendiren konularda gizlilik ya da yasaklanmış bilgilerin olması kabul edilemez!
*İstanbul Tabip Odası: Türkocağı Cad.No:9 Cağaloğlu, İstanbul