Kamuoyuna Açıklama

Kamuoyuna Açıklama:
İş kazaları ve meslek hastalıkları ülkemizin en büyük sorunlarından biri olup, her yıl binlerce yurttaşımız çalışırken meydana gelen olaylar ve hastalıklar neticesinde hayatını kaybetmekte, yine binlerce yurttaşımız da geçici ya da kalıcı maluliyetlerle boğuşmak zorunda kalmaktadır. Bununla birlikte yine meslek hastalıkları nedeniyle de binlerce yurttaşımız ömrünün büyük bir kısmını sağlığından mahrum şekilde geçirmekte, çoğunlukla da tedavisinin yapılamaması sebebiyle hayatını kaybetmektedir.
Derneğimiz bu büyük sorunun çözümü için çalışmalar yürütmekte olup, yaptığımız bu çalışmalar neticesinde bir rapor hazırlamıştır.
Raporda, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayınladığı veri ve istatistiklerin birbiriyle çelişmekte olduğu ve bilgi eksiklikleri bulunduğu ortaya konulmuştu.
28.12.2018 tarihinde kamuoyu ile paylaştığımız raporumuzu revize ederek daha sonra tekrar paylaşmak üzere yayımdan kaldırdığımızı bildiririz.
Teşekkür ederiz.
Sosyal Haklar Derneği
30.12.2018