Basına ve Kamuoyuna: 28 Nisan “İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü” İlan Edilmelidir

Basına ve Kamuoyuna:
28 Nisan “İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü” İlan Edilmelidir
2001 yılında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 28 Nisan’ı “Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü” ilan etmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü, dünya genelinde her yıl yaklaşık 2,5 milyon insanın iş kazaları ve işle ilgili hastalıklardan dolayı öldüğünü açıklamaktadır. Ölümlerin 2 milyondan daha büyük kısmının ise işle ilgili hastalıklardan kaynaklandığı belirtilerek, işle ilgili hastalıklar “gizlenen salgın” olarak tanımlanmaktadır.
Kaza veya hastalık adı altındaki iş cinayetlerine karşı tüm dünyada 200 yıldan uzun süredir mücadele sürüyor. Bu mücadelenin son yıllardaki sembollerinden birisi de 28 Nisan İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü’dür. 28 Nisan; Kanada, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin de bulunduğu çok sayıda ülkede “Yas Günü” olarak kabul edilmiştir. Birçok ülkede de bu tarihlerde emek örgütleri etkinlikler gerçekleştirerek sağlıklı ve güvenli çalışma hakkını talep etmektedir.
Sosyal hak mücadelelerinin en yakıcılarından birisi de iş cinayetlerine karşı mücadeledir: Soma’da yitirdiğimiz 301 canımız, ErmenekŞirvan ve Şırnak madenlerinde, inşaatlarda, Tüpraş’ta yitirdiklerimiz. 20 Nisan’da Iğdır’da sanayi tüpü patlaması sonucunda hayatını kaybeden 3 can, 23 Nisanda inşaatta çalışırken elektrik çarpması sonucunda ölen 15 yaşındaki Kadir Kara ve babası Hasan Kara. Gerçek nedenleri araştırılmadığı için işten kaynaklı olduğu bile anlaşılmadan her yıl binlerce insanın ölümüne neden olan meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar…
İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma tüm emekçiler için temel bir haktır. İşverenler ve devlet için ise görevdir. Ancak, sorumlular görevlerini yerine getirmeyip “bu işin fıtratında var” gerekçelerinin arkasına sığınmaktadırlar.
Bizler hak savunucuları olarak 28 Nisan’ın İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü olarak kabul ediyor ve TBMM’nin de bu konuda karar almasını talep ediyoruz. Amacımız, takvimde işaretlenecek bir gün daha oluşturmakla sınırlı değildir. Amacımız, her yıl işle ilgili hastalıklardan dolayı hayatını kaybeden 10 binden fazla “iş kazası” olarak adlandırılan cinayetlerde hayatını kaybeden 2 binden fazla insanın ve ailelerinin haklarının savunulmasıdır. Amacımız yeni ölümlerin, sakatlanmaların, yaralanmaların ve hastalıkların olmasına engel olmaktır.
28 Nisan İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü, gerçekleştirilen etkinliklerle, bilimsel toplantılarla, anmalarla birlikte işçi sağlığı ve iş güvenliğinin korunması ve geliştirilmesi ihtiyacını devletin, sermaye sahiplerinin, emekçilerin ve kamuoyunun gündemine sokan bir semboldür. Bilanço çıkarılarak sorumlulardan hesap sorulacağı bir gündür.
Çağrımız yalnızca iktidara ve siyasi partilere değildir. Sendikaları, meslek örgütlerini, diğer hak örgütlerini, gerçek gazetecileri, araştırmacıları, akademisyenleri işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesini birlikte sürdürmeye çağırıyoruz. Biz varız!
28 Nisan vesilesiyle tüm işçi sınıfının Mücadele, Birlik, Dayanışma Günü 1 Mayıs’ı kutluyor, insanca yaşam ve çalışma şartları ile demokratik hak ve özgürlükler mücadelesini büyüteceğimizi duyuruyoruz.
İş Cinayetlerinde Ölenleri An, Kalanlar İçin Mücadele Et!

 

Sosyal Haklar Derneği
28.04.2018