11-13 Mayıs Tarihlerinde Sosyal Haklar Nehir Sempozyumu ve Forumunda Buluşuyoruz

SOSYAL HAKLAR NEHİR SEMPOZYUMU/FORUMU’NA DAVET (Çapraz Dayanışma Ağları)

Zor ve karanlık günlerden geçiyoruz ve günler birçok şeyi hızla dönüştürüyor. Dönüşümün önemli sonuçlarından biri tarihsel olarak kazanılmış sosyal hakların yaratılan istisna koşullar altında en iyi niyetle askıya alınması ya da tamamen tahrip edilmesidir. Hızlı yıkım sürecinde hak kayıpları “ateş düştüğü yeri yakar” ifadesini doğrulayacak şekilde kabullenici, ne yapabiliriz ki tarzında neredeyse “kaderimiz buymuş” içeriğini dolduracak bir duygu-davranış biçimine dönüşmüş durumda. Haksızlık yapmayalım “ateşin düştüğü yerlerde” hızla merhem olmaya çalışan birbirinden ayrı enerjiler var ve bu enerjiler anlamlı ve önemli. Ama var olan enerjilerimiz birbirinden izole olduğu için yetersiz kalıyor. O zaman enerjilerin birleştirilmesi gerekiyor.
Kapitalizmin ve ulus-devletlerin biriken açmazlarını, çelişkilerini yaşıyoruz. Bu çelişkilerin önemli sonuçlarından biri de sosyal hakların tahribatı. Tahribat genişleyip derinleştikçe süreçten etkilenen yeni toplumsal kesimlerin varlığına neden oluyor. Uzlaşmazlıklar artıyor, uzlaşmazlıklar arttıkça siyasi iktidar tüm aygıtları ile daha baskın hale geliyor. Artan çelişki ve uzlaşmazlıklar yeni siyasal alanların varlığına yol açıyor. Uzlaşmazlıkların geldiği aşama kendini savaş biçiminde açığa çıkarıyor. Uzlaşmazlıklar siyasi iktidarın manevra yeteneğini artırıyor. Uzlaşmazlıklar siyasi iktidarın manevra alanını daraltıyor.
Sosyal Haklar Derneği olarak sosyal hakların tahribatı ile açığa çıkan yeni uzlaşmazlıkları anlama ve birbirinden kopuk yürüyen mücadele alanları arasındaki içsel bağlantıları kurmak için bir sempozyumda bir araya gelme kararı aldık.
Sosyal haklar üzerinden, sosyal haklar dolayımında yaşanan süreci anlamaya yönelik bir sempozyum. Farklı alanlarda yaşananların nasıl bir işleyiş-sürecin ürünü olduğunu birlikte tartışalım istedik. Yaşamın farklı alanlarında ellerimizi kollarımız bağlayan sosyal hak kayıplarına karşı nasıl mücadele edilir, nasıl bir arada dururuz, nasıl birlikte yol alırız birlikte konuşalım, birlikte tartışalım, enerjilerimizi bir araya getirelim istedik.
Sempozyumumuz 11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak; sempozyumda ele alınan konuları sosyal hakların acımasız tahribatı olan Soma’ya 13 Mayıs 2018 pazar günü taşıyacağız. Soma’da tüm katkılar bir arada Soma halkının katılımı ile tartışmaya açılacak.
Gelin hep birlikte sempozyuma/foruma heyecanımızı, hevesimizi katalım…
 

SOSYAL HAKLAR NEHİR SEMPOZYUM/FORUMU PROGRAMI:

(Çapraz Dayanışma Ağları)

 

KOLAYLAŞTIRICILAR

Özlem Bilgili & Yeşim Dinçer & Fuat Ercan

11 Mayıs 2018-Cuma

Açılış Konuşması: Sosyal Haklar Derneği
10:30 – 10:40 Melda Onur
Açılış Konuşması: Sosyal Haklar Üzerine
10:40 – 11:00 Ayşe Buğra
Sosyal Haklara Psikolojiden/Psikiyatriden Bakmak
11:00 – 11:20 Sezai Berber
11:20 – 11:40 Ceyda Yılmazçetin
Sosyal Haklar ile Adalet Duygusunun Kaybı ve Yeniden Oluşturulmasına Dair Dinamikler
11:40 – 12:00 Hilal Eyüpoğlu & Ayten Deniz Tepeli
İSTASYON  12:00 – 12:15
Sağlık Hakkı/Mücadelesi
12:15 – 12:35 Mehmet Zencir
12:35 – 12:55 Özgür Erbaş
İSTASYON  12:55 – 13:10
13:10 – 14:00 YEMEK ARASI
Geçmişten Günümüze Sanatçı Hakları ve Mücadeleleri
14:00 – 14:20 Atölyealtı Sanat Kolektifi (Serhat Yüksekbağ & Hüseyin Çubuk & Ferhat Yüksekbağ)
İSTASYON  14:20- 14:35
Sosyal Haklar Alanı Bağlamında Hayvan Hakları
14:35 – 14:55 Hakan Nişancı
İSTASYON 14:55-15:10
Göçmen Haklarına Eleştirel Bir Bakış
15:10 – 15:30 Gaye Yılmaz
İSTASYON  15:30-15:45
İki Ayrı Pratik: Hak Temelli Yardımlar ve Dayanışma Pratikleri
15:45 – 16:05 Senem Doyduk & Özlem Altun
İSTASYON  16:05- 16:20
Türkiye’de Sosyal Yardım Hakkı/Haksızlığı ve Mücadelesi
16:20 – 16:40 Denizcan Kutlu
İSTASYON  16:40- 16:55
Emeğin Hak Mücadelesi
16:55 – 17: 15 Aziz Çelik
 İSTASYON 17:15 – 17:30
Kadın  Hakları ve Mücadelesi
17:30 – 17:45 Handan Koç
17:45 – 18:00 Sevda Karaca
18:15 – 18:30 Gülsüm Kav
18:30 – 18:45 Yeşim Dinçer
İSTASYON 18:45 – 19:00
Kent Estetiği ve Kent Hakkı/Mücadelesi
19:00 – 19:15 Arif Arslan
19:15 – 19:30 Mücella Yapıcı
19:30 – 19:45 Cihan Uzunçarşılı Baysal
19:45 – 20:00 Şebnem Şimşek
İSTASYON  20:00 – 20:30
—————————————-

12 Mayıs 2018-Cumartesi

Açılış Konuşması
10:00-10:20  İbrahim Ö. Kaboğlu
Ekoloji Haklar / Mücadelesi
10:20 – 10:35 Beyza Üstün
10:35 – 10:50 Mehmet Horuş
10:50 – 11:05 Özgür Gürbüz
Ağaçlardan Ormanı, Ormandan Doğayı Görememek
11:05 – 11:25 Besim Sertok
İSTASYON 11:25 – 11:40
Gıda Hakkı/Mücadelesi
11:40 – 12:00 Bülent Şık
12:00 – 12:20 Selma Değirmenci
İSTASYON 12:20 – 12:35
Eğitim Hakkı
12:35 – 12:50 Feray Aydoğan
12:50 – 13:05 İklime Kabasakal
İSTASYON 13:05 – 13:20
13:20 – 14:10 YEMEK ARASI
Güvencesizliğin Ötesinde: Kadınların Deneyimlerini Yeniden Düşünmek
14:10 – 14:30 Elif Hacısalihoğlu
Türkiye’de Borçlanma ve Kadınların Finansal Sisteme İçerilmeleri
14:30 – 14:50 Elif Karaçimen
Bütçe Hakkı: Buna Hakkımız Var mı?
14:50 – 15:10 Özgün Akduran
İSTASYON 15:10 – 15:30
Emeğin Hak Mücadelesi
15:30 – 15:45 Özgür Müftüoğlu
15:45 – 16:00 Hakan Koçak
16:00 – 16:15 Ertuğrul Bilir
İSTASYON 16:15 – 16:30
Haber Alma/Verme Hakkı/Mücadelesi
16:30 – 16:45 Ertuğrul Mavioğlu
16:45 – 17:00 Utku Zırığ
17:00 – 17:15 Murat Sabuncu
İSTASYON  17:15 – 17:30
Heteronormatifliğin Görünmez Kuşatmasında LGBTİ’lerin Sosyal Hakları
17:30 – 17:50  Remzi Altunpolat
Türkiye’de LGBTİ Bireylerin Çalışma Hayatında Karşılaştığı Ayrımcılığın Sosyal Haklar Bağlamında Değerlendirilmesi
17:50 – 18:10  Hilal Karul
İSTASYON 18:10 – 18:25
Dar(alan) Zamanlarda Siyaset: Çapraz Dayanışma Ağları
18:25 – 18:40 İsmet Akça
18:40 – 18:55 Canan Kaftancıoğlu
18:55 – 19:10 Ali Yalçın Göymen
19:10 – 19:25  Hakan Öztürk
19:25 – 19:40  Fuat Ercan
19:40 – 19: 55 Özgür Karaduman
İSTASYON 19:55 – 20:15
Adres:
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Kemankeş Mah. Kemankeş Cad. No:31 Karaköy/Beyoğlu İstanbul
Yol Tarifi:
Tmmob Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, 34425 Karaköy/Beyoğlu/Beyoğlu/İstanbul

 

Sempozyum İletişim:
E-Mail: sosyalhaklar@sosyalhaklardernegi.org
Whatsapp: 05530505358
—————————————–

13 Mayıs 2018-Pazar Soma’da Forum

09:30 – 12:00 Kolaylaştırıcılar: Evren İşler & Kamil Kartal

 

Adres: Nihat Danişment Mah. Gazi Osman Paşa Cad. No:15 Soma Manisa
E-Mail: sosyalhaklar@sosyalhaklardernegi.org
Whatsapp: 05530505358
 
NOT: 13 Mayıs’ta Soma’da yapacağımız Forum için İstanbul’dan araç kaldırılacaktır.
Katliamın yıl dönümü olması nedeniyle bu sene de 13 Mayıs’ta miting yapacağız. Soma’dan İstanbul’a dönüş Miting’ten sonra olacaktır. Bilgilerinize.
Sosyal Haklar Derneği
28.04.2018

Programın PDF’si:
Sosyal Haklar Nehir Forum ve Sempozyum Programı_11-12-13 Mayıs 2018