Sosyal Haklar Derneği Çocukların Güvenliği için Dava Açtı

Basına ve Kamuoyuna:
ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ ERTELENEMEZ!
Öğrenci barınma hizmeti veren kurumlara ruhsat verme yetkisinin belediyelerden alınıp Milli Eğitim Bakanlığı’na verilmesi sonucu, kurumların standartlarını iyileştirmek amacıyla 6.5.2017 tarihinde Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yurt sahiplerinin talepleri sonucu, Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği ve Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergenin uygulanması 1.8.2019 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ertelendi.
7.7.2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı 16915068- 10.99- E. 10537344 sayılı yazı ile yönetmelik ve yönergedeki bazı maddelerin uygulanmasının geciktirilmesi işleminin ve işleme konu yönetmeliğin iptali için Sosyal Haklar Derneği olarak 7.9.2017 tarihinde dava açmış bulunmaktayız. Barınma hizmeti verecek kuruluşların standartlarını iyileştirmekten imtina eden düzenlemenin açıkça insan hakları ve çocuk hakları ihlali olduğu, herkesin eşit ve güvenli şartlarda eğitim ve barınma hakkının olduğu göz önünde bulundurulduğunda gerekli düzenlemelerin zaman kaybetmeksizin uygulanması gerekmektedir.
SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ 
10.09.2017