SHD’den Dünya Şehircilik Günü Mesajı: HER TÜRLÜ TALANA, YIKIMA VE YALANA KARŞI KENT HAKKI!

HER TÜRLÜ TALANA, YIKIMA VE YALANA KARŞI KENT HAKKI!
İNSAN, TOPRAK, SU VE HAVA İÇİN ADALET
Kent Hakkı, Anayasa’nın 2, 23, 56, 57, 63 ve 90. maddelerinde kaynağını bulmaktadır. Bu hükümlere göre; sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, “sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi” gerçekleştirmek, “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının” korunabilmesini sağlamak, “şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde konut ihtiyacını karşılamak” için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu gibi, “tarihi kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlamak” devletin yetkisi değil yükümlülüğüdür.
Dünya Şehircilik Günü olan ancak doğrudan sorumlusu oldukları talanın ve yıkımın sorumluluğundan kurtulmak için her türlü yalana yüz dahi kızarmadan başvuranlara karşı Türkiye’nin yürürlükteki mevzuatı niteliğinde olan ulusalüstü belgelerde de kent hakkının yeterli bir yaşam hakkı standardı, fiziki akli ruhsal ahlaki ve toplumsal gelişmeye olanak sağlayacak bir yaşam standardı olarak tanımlandığını, konut hakkının dar bir kapsamda değerlendirilmemesi gerektiği ve kişinin bir yerde barış ve güven içinde ve onurlu bir şekilde yaşama hakkı olarak tanımlanması gerekliliğini anımsatmak isteriz.
8 Kasım, hakları ve gelecekleri için mücadele edenlerindir; kutlu olsun!
İnsan, hava, toprak ve su için adalet!
Adalet için sosyal adalet!
Sosyal Haklar Derneği
08.11.2017