SHD ve Ailelerden Aladağ Davasına Çağrı

Aladağ’da 29 Kasım 2016 tarihinde bir cemaate ait kaçak yurtta çıkan ve 11’i kız çocuğu 12 kişinin ölümüne, 16 çocuğun da yaralanmasına yol açan yangın ile ilgili davanın 6 duruşması 24 Mayıs 2018 Perşembe günü Adana Kozan Adliyesi’nde görülecek.
Perşembe günü görülecek davada, bürokratlar ve itfaiye görevlileri de dahil olmak üzere 15’si tutuksuz 2’si tutuklu 17 sanık yargılanacak. Yanan yurdun yöneticisi Cumaali Genç ve yurdun bağlı olduğu derneğin başkanı İsmail Uğur dışında tutuklu sanık bulunmuyor.
Aladağ yanmaya devam ediyor
Türkiye’yi sarsan yurt yangınından bu yana geçen süre içinde Aladağ’da değişen hiçbir şey olmadı.
Yıkılan devlet yurdu yerine yapılması planlanan yeni yurt hala bitirilmedi.
Yangından etkilenen köylerde eğitim sorunu devam ediyor. Çocukların çoğu ailelerinden uzakta eğitim almak zorunda. Bazı aileler köylerinde okul olmadığı için çocuklarını başka köylerdeki okullara göndermiyorlar.
Köprücek ve Menges köylerinin yol sorunu devam ediyor. Hastalar sağlık hizmetine erişemiyorlar. Köylerin elektrik ve su sorunlarında kayda değer bir gelişme yok.
TBMM Aladağ Araştırma Komisyonu fare doğurdu 
Aladağ’da yaşana yurt yangını olayını araştırmak üzere TBMM’inde temsil edilen 4 partinin ortak önergesiyle 01.12.2016 tarihinde kurulan araştırma komisyonu çalışmalarını tamamladı. Komisyonun hazırladığı ön rapora şerh düşen CHP, HDP ve MHP’nin itirazlarının hiçbiri dikkate alınmadan, ön rapor hazırlandığı gibi meclis üyelerine dağıtıldı.
Tarikatların eğitim alanındaki faaliyetlerin yarattığı tahribata tek kelime bile değinmeyen, yangında çocuklarını kaybetmiş Aladağlı Ailelerin TBMM Araştırma Komisyonu’na anlattıklarına tek bir satır bile yer vermeyen, bürokratların hazırladıkları resmi raporlar üzerinden hüküm veren bu rapor yok hükmündedir.
Raporda maddi hatalar vardır. Komisyona sunum yapan Milli Eğitim üst düzey bürokratları mavzuatı yanlış aktarmışlardır.
Raporlardan, sunumlardan, dünyadaki eğitim sisteminden uzun uzun bahseden 526 sayfalık rapor, esasa dair hiçbir şey söylemeyen şişirme, baştan sağma, yasama organının ciddiyetiyle bağdaşmayan ve her şeyden önemlisi tarikatları aklamaya çalışan bir rapordur.
Bu raporu kabul etmiyoruz.
Davanın takipçiyiz
Aladağ yurt yangını basit bir yangın davası değildir. Yoksulluğu istismar eden tarikatların eğitim alanını nasıl sarmaladıklarını, yurttaşların dini duygularını nasıl sömürdüklerini, laik kamusal eğitimin nasıl tasfiye edildiğini gösteren bir davadır. Bu yüzden laik kamusal eğitim talep eden tüm yurttaşlarımızın davasıdır.
Tüm yurttaşlarımızı 24 Mayıs 2018 Perşembe günü Adana – Kozan Adliyesi’nde davaya sahip çıkmaya davet ediyoruz.
Sosyal Haklar Derneği ve Aladağlı Aileler
20.05.2018