SHD Hayvan Hakları Çalışma Grubundan Eyüpteki Hayvan Katliamı Hakkında Kamuoyuna Açıklama

Basına ve Kamuoyuna:
Geçtiğimiz Salı gününden beri Eyüp Belediyesi’nin Sokak köpeklerini usulsüz ve etik olamayan biçimlerde topladığı haberleri paylaşılmakta, paylaşılan görüntüler de haberleri doğrular nitelikte.
Yürürlükte olan 5199 nolu Hayvan Hakları Kanununun 6. Maddesine göre kısırlaştırılıp aşılanan kent hayvanlarının  “alındıkları ortama bırakılmaları esastır”, yerel yönetimler de bununla yükümlüdür. Daha da ötesi kanun uygulama yönetmeliğinin belediyelerin yapacaklarına ilişkin söyledikleri arasında bölgedeki lokantalardan hayvan beslemeye uygun yiyeceklerin toplanması ve (gönüllü kuruluşlarla işbirliği içinde) bulundukları ortamlara “besleme odakları” kurmak da var.  Hal böyleyken yüzlerce köpeği nereden alındığının takibinin hiç de kolay olmayacağı bir biçimde adeta eşyaymış gibi kamyonetlere tıkıştırmak kanuni olmadığı gibi vicdani de değildir.
Sosyal Haklar Derneği Hayvan Hakları Çalışma Grubu kentlerin de insan olmayan canlılarla paylaşmak zorunda olduğumuz mekanlar olduğu doğrusu ile Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde de söylendiği gibi “tüm hayvanlar saygı görme hakkına sahipken” kent hayvanlarının bu biçimde “toplanmasına “ karşıdır. Konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

 

Sosyal Haklar Derneği Hayvan Hakları Çalışma Grubu
29.10.2017