Haklarımızı Savunuyor ve HAYIR Diyoruz

Küçücük bedenleri istismar edilen; yaşam yerine ölümün, özgürlük yerine korkunun öğretildiği çocukların haklarını savunuyor ve HAYIR diyoruz.
Bilimsel ve laik eğitim hakları ellerinden alınan, yoksulluk ve yoksunluk cenderesi altında ezilen, cemaatlerin karanlığına sürüklenen gençlerin haklarını savunuyor ve HAYIR diyoruz.
Deneme tahtasına çevirdiği eğitim sistemiyle ardında milyonlarca mağdur öğrenci bırakan, geleceksizlik ve umutsuzluktan başka bir şey üretmeyen bu zihniyete HAYIR diyoruz.
Eşit vatandaşlıkları bir türlü benimsenmeyen; eril, politik, ekonomik şiddetle terbiye edilmeye çalışılan, bu zihniyetten cesaret alanlar tarafından her gün üçer beşer hayattan koparılan kadınların haklarını savunuyor ve HAYIR diyoruz. 
İnsanların memleket toprağından, suyundan, bahçesinden, hayvanından kopartılarak büyük kentlere göçmeye zorlanmasına HAYIR diyoruz.
Sermayenin kârı ve rantı uğruna; güvenlikten yoksun, sağlıksız koşullarda,güvencesiz çalıştırılan ve kurban edildiği iş cinayeti “kader/fıtrat” sayılan emekçilerin haklarını savunuyor ve HAYIR diyoruz.
Sadece Cumhuriyet döneminde değil, 1876’dan bu yana bu topraklarda vatandaş yararına gelişen tüm anayasal/demokratik/sosyal kazanımlarımızın 200 yıl geriye götürülmesine HAYIR diyoruz.
Gazetecilerin kalemlerinin kırılıp, kitaplarının toplatılmasına; yazdıkları yazılar, yaptıkları haberler yüzünden cezaevlerinde ömürlerinin tüketilmesine; yurttaşların haber alma hakkının gasp edilmesine HAYIR diyoruz.
Yargının bağımsızlığına ilişkin son güvencelerin dahi ortadan kaldırılmasına HAYIR diyoruz.
Kentsel dönüşüm deyip evlerimizi, parklarımızı, korularımızı, mahallelerimizi tahrip eden bu yağmacılığa HAYIR diyoruz.
Hukuku ayaklar altına alarak; Anayasasızlaştırma, çıkarttığı yasalara dahi uymama ve uluslararası sözleşmeleri yok sayma suçu işleyen bu hükmetme tarzına HAYIR diyoruz.
Bu sosyal cinayet düzeninde tüm hak gasplarına HAYIR diyoruz…
Sosyal Haklar Herkese…Mücadele eden Herkesle…
SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ